АДМІНІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО ЯК СИСТЕМОУТВОРЮЮЧИЙ ІНСТИТУТ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

  • О. М. Пасенюк
Ключові слова: адміністративне судочинство

Анотація

Складовою адміністративної реформи є реформа адміністративного права,яка має за мету, зокрема, трансформувати зміст і систему чинного адміністративного законодавства відповідно до потреб якісної зміни ролі адміністративного права в регулюванні взаємовідносин між державою і людиною.Важливим напрямом реформування адміністративного права є розвиток адміністративної юстиції – інституту адміністративного права, без якого неможливо побудувати демократичну соціальну правову державу.

Посилання

1. Авер’янов В., Лук’янець Д., Педько Ю. Кодекс адміністративного судочинства України: необхідність і шляхи усунення концептуально*понятійних вад // Право України. – 2006. – № 3.– С. 7*12.
2. Авер’янов В. Предмет адміністративного права: нова доктринальна оцінка // Право України.– 2004. – № 10 – С. 25*30.
3. Адміністративна реформа в Україні. Документи і матеріали // Укр. правовий часопис. –1999. – Вип. 4. – 108 с.
4. Атаманчук Г. Государственное управление: проблемы методологии правового исследования. –М., 1975.
5. Козлов Ю.М. Советское административное право. – М., 1984.
6. Максимов С. Правовая реальность. Опыт философско*правового осмысления. – Х., 2000.
7. Студеникин С.С. Советское административное право. – М., 1945.
Опубліковано
2020-10-05