ФІКЦІЇ ТА СИМВОЛИ ЯК ЗАСОБИ ЮРИДИЧНОЇ ТЕХНІКИ

  • О. В. Ульяновська
Ключові слова: фикції, символи

Анотація

Становлення та розвиток правових категорій – складний, багатогранний,суперечливий процес. У цьому значенні надзвичайно цікава історія розвитку ідей про фікції в праві: періоди «скинення» або ігнорування правових фікцій змінялися їх визнанням. Багато в чому це пов’язано з неоднозначністю, невло вимістю поняття фіктивного, яке набуває безліч відтінків, потрапляючи у сферу права. Фікція, фіктивне – щось неіснуюче, помилкове – саме поняття породжує сумніви з приводу «законності» буття цього феномена в праві.

Посилання

1. Див.: Мейер Д.И. Русское гражданское право. – СПб., 1902.
2. Философский энциклопедический словарь. – М., 1983.
3. Дормидонтов Г.Ф. Классификация явлений юридического быта, относимых к случаям применения фикций. – Казань, 1895.
4. Мейер Д.И. О юридических вымыслах и предположениях, скрытных и притворных действиях.– Казань, 1854.
5. Горохов В.Г., Розин В.М. Введение в философию техники. – М., 1998.
6. Бабаев В.К. Формальная определенность и возможность формализации законодательства //Сов. гос. и право. – 1978. – № 4.
7. Радьяр Д. Планетаризация сознания. От индивидуального к целому. – М., 1995.
8. Зайцев И.М. Гражданская процессуальная ответственность // Гос. и право. – 1999. – № 7.
Опубліковано
2020-10-02