СПІВВІДНОШЕННЯ ЛІНГВІСТИЧНИХ ТА ЕКСТРАЛІНГВІСТИЧНИХ ФАКТОРІВ ПРИ ТЛУМАЧЕННІ МІЖНАРОДНИХ НОРМАТИВНОПРАВОВИХ АКТІВ

  • Ю. В. Юлiнецька

Анотація

«Вiденська конвенцiя про права та принципи укладання мiжнародних угодвiд 1986 р.» (The Vienna Convention, 1986) є базовим нормативноправовим документом, що регламентує указану форму міжнародної співпраці. Укладачі даної конвенції хоч і не використовують лінгвопрагматичну класифікаційну термінологію, перелічені ними засоби тлумачення (31–33 статті) фактично укладаються в запропоновану нами далі схему.

Посилання

1. Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations orbetween International Organizations, 1986. – 34 p. – http://fletcher.tufts.edu/multi/texts/BH883.txt
2. Бернхем В. Вступ до права та правової системи США: Пер. з англ. – К.: Україна, 1999. – 554 с.
3. Law in America How and Why it Works. – N.Y., 1987. – P. 27.
4. Berman D., Loeb L. Laws and Men. The Challenge of American Politics. – L. – N.Y., 1970. – P. 311.
5. Абрамов В.А. Герменевтика, интерпретация, текст // Studia Linguistica 2. – СПб., 1996. –С. 114119.
6. Англорусский словарь по лингвистике и семантике. – 2е изд. / А.Н. Баранов и др. – М.: Азбуковник, 2001. – 640 с.
7. Андрианов С.Н. Англорусский юридический словарь. – М.: Руссо, 2000. – 510 с.
8. Карабан В.І. Українськоанглійський юридичний словник. – Вінниця: Нова книга, 2003. – 976 с.
9. Oxford Dictionary of Law. – Oxford. N.Y.: Oxford Univ. Press, 1997. – 515 р.
Опубліковано
2020-10-02