РОЛЬ ДІЛОВОГО ЮРИДИЧНОГО ЛИСТА В РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН І ЙОГО КЛАСИФІКАЦІЯ

  • Л. В. Ніжнікова
Ключові слова: міжнародні відносини, юридичний лист

Анотація

У даний час, коли дуже швидко розвиваються міжнародні зв’язки – економічні, культурні, політичні, роль ділового юридичного листа в цьому розвитку дуже велика. Будь*який офіційно*діловий лист, у тому числі і юридичний,служить для зв’язку між закладами, організаціями, фірмами і окремими особами. Специфіка ділового листа полягає в тому, що він не тільки служить засобом передачі інформації чи впливу на адресата, але й виступає юридичним документом. Він становить собою різновид офіційно-ділових документів, які реалізують офіційно*діловий стиль з притаманними йому загальними властивостями

Посилання

1. Щерба Л.В. Современный русский литературный язык: Избр. работы по русскому языку. –М., 1957. – 119 с.
2. Смирницкий А.И. Морфология английского языка. – М., 1959. – 352 с.
3. Золотова Г.А. Коммуникативные аспекты русского синтаксиса. – М., 1982. – 355 с.
4. Рахманин Л.В. Стилистика деловой речи и редактирование служебных документов. – М.,1973. – 322 с.
5. Garstide L. Model business letters. – Plymouth, 1981. – 325 р.
Опубліковано
2020-10-02