ДО ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТИПОВОЇ ПРОГРАМИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ ДЛЯ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

  • Н. В. Варєшкіна
Ключові слова: англійська мова, професійне спілкування

Анотація

Загальною метою типової програми викладання англійської мови для професійного спілкування (далі – програма АМПС) є формування у студентів професійних мовних компетенцій, що сприятиме їх ефективному функціонуванню в культурному розмаїтті навчального та професійного середовищ.Розробка нової програми АМПС відповідає радикальним змінам, що здійснюються в національній системі вищої освіти в Україні, які було започатковано процесом інтеграції країни в європейський простір вищої освіти

Посилання

1. Про затвердження Програми дій щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти та науки України на 2004 – 2005 роки: Наказ Міністерства освіти і науки України № 49 від 23.01.2004 р. // (online). Available from: http//www.mon.gov.ua/education/
higher. Accessed 15 Apr. 2004.
2. Посібник з IELTS (онлайн). Розміщено за адресою: http://www.ielts.org/library/handbook_2003.pdf.
3. Astanina, N., H. Bakaieva, I. Beliayeva, A. Boiko, O. Borysenko, N. Cherkashina, N. Filippova,A. Khodtseva, L. Klymenko, S. Kostrytska, T. Shevchenko, T. Skrypnyk, N. Todorova andI. Zyenok English for Specific Purposes (ESP) in Ukraine. A Baseline Study. Kyiv: Lenvit. – 2004.
4. Bologna (1999). The European Higher Education Area. Joint Declaration of the EuropeanMinisters of Education. (online). Available from: http://www.cepes.ro/information_services/sources/on_line/bologna.htm.accessed.19Apr.2004.
5. Ek, J. A. van and J. L. M. Trim. Vantage. Cambridge: Cambridge University Press. – 2001.
6. Harmer, J. How to Teach English. An Introduction to the Practice of English Language Teaching.Harlow: Longman. – 1998.
7. Hutchinson, T. And A. Waters English for Specific Purposes. Cambridge: Cambridge UniversityPress. – 1986.
8. Lisbon (1997) Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Educationin the European Region. Lisbon. Available from: ELPguide_teacherstrainers.pdf. Accessed 15 Мay 2004.
Опубліковано
2020-10-02