БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ (МЕДИЧНІ ПРОБЛЕМИ)

  • О. Ю. Нетудихатка
  • О. О. Мавед

Анотація

Проблема безпеки життєдіяльності щороку захоплює дедалі нові й нові аспекти. Фактично всі медики, біологи, хіміки, генетики, ергономісти та інші спеціалісти, які займаються профілактикою, лікуванням, прогнозуванням, реабілітацією і оптимізацією умов праці й відпочинку, тим чи іншим чином фактично вирішують проблему безпеки життєдіяльності людей.Метою медичної безпеки життєдіяльності є виконання нормативних вимог, усунення причин і наслідків на виробництві, транспорті та в побуті умов виникнення ушкоджень і захворювань, виконання правил виробничої санітарії, гігієни праці.

Посилання

1. Конституція України.
2. Агаджанян Н.А. Алексеев С.В., Ананьев В.А. и др. Основы валеологии. – К.: Олимпийская лит., 1998.
3. Безпека життєдіяльності. – Вінниця, 1998. – Ч. 1. – 98 с.
4. Новиков Ю.В. Экология, окружающая среда и человек: Учеб. пособие для вузов, средних школ и колледжей. – М.: ФАИР – ПРЕСС, 2000. – 320 с.
5. Нетудыхатка О.Ю., Евстафьев В.Н., Мавед О.А. Основы экологии: Учеб. пособие. – О.:Феникс, 2005. – 160 с.
6. Смоляр В.И. Рациональное питание. – К.: Наук. думка, 1991. – 65 с.
7. Стрикаленко Т.В. Эколого*гигиеническое обоснование оптимизации водоснабжения населения и работников транспорта: Автореф. дис. … д*ра мед. наук. – СПб., 2003. – 54 с.
8. Чирва Ю.О., Баб’як О.С. Безпека життєдіяльності: Навч. посіб. – К.: Атіка, 2001. – 304 с.
9. Щадинский В.К. Без опасности здоровья. – М.: Знание, 1992. – 84 с.
10. Международное сотрудничество Украины по обеспечению экологической безопасности.
Опубліковано
2020-10-02