СУБ’ЄКТНИЙ СКЛАД ДОГОВОРУ ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ

  • А. В. Кіча

Анотація

Вода, будучи особливим природним, фізіологічним і виробничим чинником у життєдіяльності людей, зумовлює необхідність існування спеціальних правил користування водою. Саме тому відносини з водопостачання регулюються великим числом спеціальних правових актів, що визначають порядок розрахунків, ціноутворення і тарифного регулювання, що встановлює структуру договірних відносин у галузі водопостачання, відповідальність за порушення законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища

Опубліковано
2020-10-02