УГОДИ РЕПО ЯК НЕТРАДИЦІЙНИЙ СПОСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

  • О. С. Красільнікова
Ключові слова: угоди репо

Анотація

Законодавець традиційно залишає відкритим перелік способів забезпечення виконання зобов’язань. Однак, крім відомих з часів римського права, інших зобов’язань ні теорія, ані практика однозначно визначити не можуть.До кола норм, що встановлюють додаткові способи забезпечення зобов’язань, «можуть бути віднесені положення: про субсидіарну відповідальність учасників повного товариства, а також повних товаришів у товаристві на вірі по зобов’язаннях товариства; власника – по зобов’язаннях казенного підприємства або установи; про право кредитора, що виконав правочин, у разі ухиляння іншої сторони від його нотаріального посвідчення, вимагати визнання його дійсним; про право кредитора вимагати реєстрації правочину в разі ухилення іншої сторони від його реєстрації

Посилання

1. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения. –М.: Статут, 2001.
2. Хаметов Р., Миронова О. Обеспечение исполнения обязательств: договорные способы // Российская юстиция. – 1996. – № 5.
3. Белов А.П. Международное предпринимательское право. – М.: Юстицинформ, 2001.
4. Гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. II, полут. 1. – 2*е изд., перераб. и доп. / Отв. ред.Е.А. Суханов. – М.: БЕК, 2003.
5. Майданик Р.А. Угоди РЕПО // Господарське право. – 2002. – № 2. – C. 19*22.
6. Кузнецов М., Нифанов Н., Леонова Е. Операции РЕПО как механизм управления ликвидностью// Рынок ценных бумаг. – 1997. – № 21. – C. 30*36
7. Авилов А. Сделки РЕПО. Что понимается под сделкой РЕПО // Юрист. – 1998. – № 19. –C. 2*7.
8. Авалиади В. Операции репо: международные стандарты и российские особенности // Рынок ценных бумаг. – 1997. – № 2. – С. 14*18.
9. Гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. II, полут. 1. – 2*е изд., перераб. и доп. / Отв. ред. Е.А. Суханов. – М.: БЕК, 2003.
Опубліковано
2020-10-02