СУБ’ЄКТИ МАЙНОВИХ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВОВІДНОСИН

  • К. В. Денисенко
Ключові слова: корпоративні правовідносини

Анотація

На сьогоднішній день жоден із видів суспільних відносин не зумовив такого розмаїття визначень, поглядів та дискусій, як корпоративно*майнові правовідносини і, відповідно, їхні елементи. Коло суспільних відносин, які за їхнім предметом вважають корпоративними, виникло у зв’язку з реформуванням економіки України, закріпленням в основоположних нормативних актах прав і свобод людини, у тому числі права на створення юридичної особи та права назайняття підприємницькою діяльністю шляхом створення різного виду юридичних осіб. Корпоративні правовідносини та їхні елементи це одна з найцікавіших та жваво обговорюваних у правознавстві тем. Зважаючи на те, що протягом останніх років у вітчизняному законодавстві відбулися кардинальні зміни,зокрема набрав чинності з 01.01.2004 р. новий Цивільний та Господарський
кодекси України, проблематика корпоративних правовідносин є дуже актуальною. При цьому одним із найбільш цікавих аспектів зазначеної проблематикиє питання про суб’єктів. Ця тема вже досліджувалася, повністю або частково, упрацях українських науковців. Значний внесок зробили такі дослідники, якІ. Спасибо*Фатєєва, Н. Гнусь, В. Щербина, О. Вінник, В. Луць, Кравчук,О. Крупчан, В. Васильєва, Н. Кобецька, В. Яроцький, О. Кібенко та ін.

Посилання

1. Цивільний кодекс України: Коментар. – Х., 2004. – 856 с.
2. Господарський кодекс України: Офіц. видання. – К., 2006.
3. Про господарські товариства: Закон України від 19 вересня 1991 року // Відомості Верховної Ради України – 1991. – № 49. – Ст. 682.
4. Грудницкая С.Н. Проблемы развития законодательства Украины // Экономика и право. –2004. – № 3. – С. 93*99.
5. Здоронок Г. Основні аспекти діяльності акціонерного товариства. – Запоріжжя, 2005. – 222 с.
6. Крупчан О. Публічні і приватні засади у сфері корпоративних правовідносин // Корпоративнеправо в Україні: становлення та розвиток: Зб. наук. пр. за матеріалами межрегіон. наук.практ. конф., м. Івано*Франківськ, 26*27 вересня 2003 р. – К., 2004. – 428 с.
7. Порошенко П. Правовий статус органів, які здійснюють управління корпоративними правами // Господарське право. – 2001. – № 4. – С. 3*5.
8. Саракун І. Суб’єкти корпоративних правовідносин // Господарське право. – 2005. – № 3. –С. 16*20.
9. Спасібо*Фатєєва І.В. Правова природа корпоративних правовідносин в акціонерних товариствах // Вісник Академії правових наук України. – 1998. – № 3.
Опубліковано
2020-10-01