ДОГОВІР ЛІЗИНГУ. ОСНОВНІ ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ПОЛОЖЕНЬ ДОГОВОРУ

  • Т. П. Карпечкін
Ключові слова: лізинг, договір

Анотація

Світова практика довела, що унікальним інвестиційним механізмом є лізинг – важлива складова державної стратегії розвитку будь*якої цивілізова*
ної країни.Ідея впровадження лізингових операцій виникла в суспільстві дуже давно.Перші згадки про подібні до лізингу операції належать до часів стародавньої держави шумерів.У сучасному вигляді лізинг сформувався в середині XX ст. спершу у США,де також було розроблено та реалізовано спеціальну програму стимулювання лізингу. Досить швидко цей інвестиційний механізм поширився в країнах Західної Європи та Японії 

Посилання

1. Алексеев С.В. Лизинг в Соединенных Штатах Америки и Российской Федерации: Сравнительно-правовое исследование: Автореф. дис. … канд. юрид. наук – 12.00.03. – М., 2005. – 23 с.
2. Кабатова Е.В. Лизинг: понятие, правовое регулирование, международная унификация. – М.:Наука, 1991. – 132 с.
3. Коннова Т.А. Договор финансовой аренды (лизинга) // Законодательство. – 1998. – № 9. –С. 16*20.
4. Барабаш А. Лізинг: поняття та особливості законодавчого визначення кола його суб’єктів //Право України. – 2001. – № 2. – С. 76*79.
5. Усенко Я.Б. Методологічні і правові основи розвитку лізингу в Україні // Бізнес. – 1999. –№ 3(314). – С. 50*58.
6. Назарчук І. Деякі правові аспекти лізингу в Україні // Укр. інвестиційний журн. WELCOME.– 1999. – № 2. – С. 50*53.
7. Стукало А.А. Комментарий к Конвенции УНИДРУА о международном финансовом лизинге// Законодательство. – 1998. – № 3. – С. 25*29.
8. Про приєднання до Конвенції УНІДРУА про міжнародний фінансовий лізинг: Закон України від 11 січня 2006 р. // Офіційний вісник України. – 2006. – № 6. – Ст. 278.
9. Про міжнародний фінансовий лізинг: Конвенція УНІДРУА від 28 травня 1988 р. // Інформаційно-правова система ЛІГА: ЗАКОН.
10. Конвенція про міждержавний лізинг від 24 вересня 1998 р. // Інформаційно*правова система ЛІГА: ЗАКОН.
11. Барабаш А. Підстави виникнення та зміст лізингових зобов’язань // Право України. – 2002.– № 12. – С. 65*70.
12. Про лізинг: Закон України від 16 грудня 1997 р. // Вiдомостi Верховної Ради України. –1998. – № 16. – Ст. 68.
13. Про фінансовий лізинг: Закон України від 11 грудня 2003 р. // Урядовий кур’єр. – 2004. – № 8.
Опубліковано
2020-10-01