ПИТАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ЗАБЕЗПЕЧУВАЛЬНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

  • О. С. Кізлова
Ключові слова: загальна теорія

Анотація

Вибір теми дослідження обумовлений насамперед тим, що в практиці сьогодення нерідко трапляються випадки недобросовісного ставлення партнера довиконання взятих на себе зобов’язань. Тому законодавством передбачено можливість застосування способів забезпечення виконання зобов’язань, використовуючи які можна запобігти порушенню умов договору та забезпечити право на компенсацію збитків без пред’явлення позову. До таких способів належать:неустойка, порука, гарантія, застава, завдаток, притримання. Потрібно тільки вибрати із зазначених способів той, використання якого буде найдоцільнішим,а зробити такий вибір, не знаючи особливостей, які притаманні їм, досить важко.

Посилання

1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003. – К., 2003.
2. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. T. I. – M., 1914; Медведев Д.А. Российский закон о залоге // Правоведение. – 1992. – № 5; Саниахметова Н.А. Законодательство и практика заключения и обеспечения исполнения кредитных договоров // Бизнес. – 1995;Лунц Л.А. Обязательства в гражданском праве: Тр. Всесоюз. ин*та юрид. наук. – М., 1948;Иоффе О.С. Обязательственное право. – М.,1975; Брагинский М.И. Общее учение о хозяйтвенных договорах. – Минск, 1967; Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность. Очерк теории. – М.,1976; Благая И. История правового института залога и современность // Право Украины. – 1999. – № 5. – С. 84; Венедиктов А.В. Договорная дисциплина в
промышленности. * Л., 1935; Школьник С.Я. Ипотека движимости. – К., 1915; Кассо Л. Понятие о залоге в современном праве. – Юрьев, 1898; Соловьев В. Залог и заклад. 1914; Фалилеев П.А. Ипотека морских судов. – М., 1997; и др.
3. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения. – М., 1997. –С. 384*385.
4. Гришин Д.А. Неустойка: Современная теория // Актуальные проблемы гражданского права.Вып. 2. – М., 2000.
Опубліковано
2020-10-01