ПОНЯТТЯ ТОРГІВ ЗА ЦИВІЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

  • О. В. Шерстобітов
Ключові слова: цивільне законодавство України

Анотація

Торги досить ефективний та зручний механізм одержання найкращих пропозицій від осіб, що беруть участь у них (тимчасових і фінансових), з постачання продукції чи виконання будь*якого проекту.Торги, як один із способів укладання договорів, тісно пов’язані із законами ринку. Це, зокрема, виявляється у властивій торгам конкуренції. Торгам притаманна необхідність термінового пошуку контрагента і бажання забезпечити
при цьому максимально вигідні умови договору шляхом загострення конкуренції між майбутніми контрагентами.

Посилання

1. Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 24. – Ст. 348.
2. Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 24. – Ст. 350.
3. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 1: Общие положения. –2*е изд. – М.: Статут, 2005. – С. 219.
4. Голубєва Н.Ю. Зобов’язання із публічної обіцянки винагороди. Рукопис: Дис. ... канд. юрид.наук. – О., 2005. – С. 138.
Опубліковано
2020-10-01