ОСОБЛИВОСТІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

  • В. С. Резніченко
  • О. В. Церковна
Ключові слова: цивільно-правова відповідальність

Анотація

Для розвитку цивільного обігу необхідно, щоб його учасники виконували свої обов’язки належним чином. При порушенні цих обов’язків заподіюється
шкода, насамперед кредитору, і, отже, порушується механізм цивільного обігу,від чого страждає все суспільство в цілому. З метою усунення наслідків невиконання чи неналежного виконання зобов’язань існує цивільно*правова відповідальність як вид юридичної відповідальності.

Посилання

1. Иоффе О.С. Ответственность по советскому гражданскому праву. – Л., 1955. – 311 с.
2. Матвєєв Г.К. Вина в советском гражданском праве. – К., 1955. – С. 56.
3. Алексеев С.С. Общие дозволения и общие запреты в советском праве. – М., 1989. – 286 с.
4. Лейст О.Э. Санкции и ответственность по советскому праву: (теоретические проблемы). – М.,1981. – С. 214.
5. Тархов В.А. Ответственность по советскому гражданскому праву. – Саратов, 1973. – 456 с.
6. Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность: (очерк истории). – М., 1976. –С. 84.
7. Иоффе О.С. Гражданско*правовая охрана интересов личности. – М., 1969. – 255 с.
8. Харитонов Е.О., Старцев А.В., Харитонова Е.И. Гражданское право Украины: Учебник. – Х.:Одиссей, 2007. – 920 с.
9. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003.– № 40*44. – Ст. 356.
Опубліковано
2020-10-01