ПРИВАТНО-ПРАВОВИЙ ХАРАКТЕР НОРМ, РЕГЛАМЕНТУЮЧИХ ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ТРАНСПОРТНОГО ЕКСПЕДИРУВАННЯ

  • О. С. Кужко
Ключові слова: правова природа, договір, транспорт

Анотація

На сьогоднішній день ринок транспортноекспедиторських послуг України перебуває на етапі свого бурхливого розвитку. Наслідком цих рухів стала
дедалі більша розробка законодавчого регулювання договірних відносин суб’єктів транспортноекспедиторської діяльності. Закон України «Про транспортноекспедиторську діяльність» від 01.07.2004 року передусім спрямований на впорядкування взаємовідносин між транспортноекспедиторськими підприємствами, перевізниками різноманітних видів транспорту та споживачами транспортноекспедиторських послуг як організуючий компоненти транспортної галузі України.

Посилання

1. Цивільний кодекс України: Закон України від 16 березня 2003 року // Офіційний вісник України. – 2003. – № 11. – Ст. 461.
2. Про транспортноекспедиторську діяльність: Закон України від 1 липня 2004 року // Відомості Верховної Ради. – 2004. – № 52. – Ст. 562.3. Статут автомобільного транспорту УРСР: Затв. Постановою Ради Міністрів Української РСР від 27 червня 1969 р. № 401 // Нормативні акти України: Інформ.пошукова система. – К.:АТ інформтехнології, 2007.
4. Правила здійснення транспортноекспедиційної діяльності під час перевезення зовнішньо торговельних і транзитних вантажів: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1993 року за № 770 // Нормативні акти України: Інформ.пошукова система. – К.АТ інформтехнології, 2007.
5. Агарков М.М. Обязательства по советскому гражданскому праву // Учен. тр. ВИЮН. – М.,. – Вып. III. – 191 с.
6. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 4: Договоры о перевозке, буксировке, транспортном экспедировании и иных услугах в сфере транспорта. – Изд. доп., испр.(2й завод). – М.: Статут, 2004. – 910 с.
7. Витрянский В.В. Договоры о транспортной экспедиции и иных услугах в сфере транспорта. –М.: Статут, 2003. – 320 с.
8. Гражданское право: В 2 т. Т.2 / Под ред. Е.А. Суханова. – М.: БЕК, 1994. – 620 с.
9. Иоффе О.С. Обязательственное право. – М.: Госюриздат, 1975. – 466 с.
10. Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Ч. 3: Договоры и обязательства. – М.: Статут,2003. – 622 с.
11. Плужников К.И. Транспортное экспедирование. – М., 1999. – 256 с.
Опубліковано
2020-10-01