ПРОЦЕСУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ ПРО ОСПОРЮВАННЯ БАТЬКІВСТВА (МАТЕРИНСТВА)

  • Г. Я. Трипульський
Ключові слова: цивільні справи

Анотація

Відповідно до ст. 121 Сімейного кодексу України , права та обов’язки матері, батька і дитини ґрунтуються на походженні дитини від них, засвідченому державним органом реєстрації актів громадянського стану в установленому порядку. Таким чином, сімейні правовідносини між батьками та дітьми виникають за умови наявності такого юридичного факту, як походження дитини від батьків, що засвідчене компетентним органом – органом РАГСу. Проте в житті іноді виникають ситуації, коли через певні обставини, помилки, умисні дії батьками дитини (одним із них) записуються особи, від яких дитина фактичноне походить, тобто в яких з дитиною відсутня кровна спорідненість. Тому законодавство передбачає можливість оспорити батьківство таких осіб в судовому порядку.

Посилання

1. Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 р. // Офіційний вісник України. – 2002. – № 7. –Ст. 273.
2. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 р. // Офіційний вісник України. – 2004. – № 16. – Ст. 1088.
3. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. // Офіційний вісник України. – 2005. – № 32 – Ст. 1918.
4. Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 15 травня 2006 р. № 3 // Юрид. вісник України. – 2006. – № 27.
5. Про застосування судами деяких норм Кодексу про шлюб та сім’ю України: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 1998 р. № 16 (в ред. до 15 травня 2006 р.) // Бюлетень законодавства і юрид. практики України. – 2000. – № 11.
6. Про деякі питання, що виникли в судовій практиці по застосуванню Кодексу про шлюб та сім’ю УРСР: Постанова Пленуму Верховного Суду УРСР від 15 червня 1973 р. // http://www.scourt.gov.ua.
7. Науково*практичний коментар Сімейного кодексу України / За ред. Ю.С. Червоного. – К.:Істина, 2003. – 464 с.
8. Гражданский процесс / Под ред. В.В. Комарова. – Х., 2001.
9. Червяков К.К. Установление и прекращение родительских прав и обязанностей. – М.: Юрид.лит., 1975. – 102 с.
10. Кодекс про шлюб та сім’ю Української РСР: Наук.*практ. коментар. – К., 1973.
11. Ромовська З. Сімейний кодекс України: погляд в майбутнє // Право України. – 2001. – № 2.– С. 66*67.
12. Гурвич М.А. Советский гражданский процесс. – М.: Высш. шк., 1969.
Опубліковано
2020-10-01