МІСЦЕ НОТАРІАТУ У СТАРОДАВНЬОМУ РИМІ

  • Г. А. Круглякова
Ключові слова: нотаріат, рим

Анотація

Основною метою дослідження є узагальнення основних понять історичного процесу, який пройшов нотаріат у світі. Для досягнення зазначеної мети зосереджено увагу на вирішенні таких основних завдань:
– проаналізувати всі наявні сучасні теорії та концептуальні підходи до поняття нотаріату у Стародавньому Римі;
– всебічно та цілком розглянути сутність цього поняття та місце, яке займав цей інститут

Посилання

1. Всеобщая история государства и права / Под ред. К.И. Батира. – М., 1997. – С. 78.
2. Жеффре А. Тальпис. Латинский нотариат перед лицом глобализации // Российская юстиция.– 2003. – № 9. – С. 38.
3. Комаров В.В. Нотаріат і нотаріальний процес. – К., 2006. – С. 5.
4. Линицкий А.М. Нотариат советских республик. – Х., 1997. – Кн. 1. – С. 9.
5. Ляпидевский Н.П. История нотариата. – М., 1976. – Ч. 1. – С. 57.
6. Ляпидевский Н.П. История нотариата. – М., 1976. – Ч. 1. – С. 57.
7. Линицкий А.М. Нотариат советских республик. – Х., 1997. – Кн. 1. – С. 9.
Опубліковано
2020-09-29