ПРАВОВИЙ СТАТУС ОЩАДНОГО БАНКУ В УКРАЇНІ

  • Т. А. Латковська
Ключові слова: правовий статус

Анотація

Україна набула статусу країни з ринковою економікою. Вітчизняна банківська система, яка сьогодні динамічно розвивається, отримала новий міцний стимул для подальшого вдосконалення та більш активної участі її в економічному розвитку країни. Банківська система багатьох країн має дворівневий тип побудови. Верхній рівень, як правило, займає Центральний банк (або сукупність банківських установ, виконуючих функції Центрального банку).У сучасних умовах Центральні банки – це «банки банків», емісійна діяльність яких перетворилася на найважливіший фактор регулювання економіки.Другий рівень банківської системи займають інші банки, які поділяються на державні та недержавні банки, серед яких наявність державних банків є найбільш характерним явищем для промислово розвинутих країн. Питання правового режиму виникнення, розвитку та функціонування державних банків у сучасних умовах, їхній правовий статус, а серед них знаходяться Ощадний банк України, є актуальними, оскільки важливим аспектом розвитку банківської системи будь*якої країни виступає взаємодія державних та приватних форм організації банківської системи.

Посилання

1. Про порядок введення в дію Закону України «Про банки і банківську діяльність»: Постанова Верховної Ради від 20 березня 1991 р. № 873*ХІІ // Відомості Верховної Ради України. –1991. – № 25. – Ст. 282.
2. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 20 березня 1991 р. № 872*ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 25. – Ст. 281.
3. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7 грудня 2000 р. № 2121*ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5*6. – Ст. 30.
4. Положення про порядок створення і державну реєстрацію банків, відкриття їх філій, представництв, відділень: Постанова Правління Національного банку України від 31 серпня 2001 р.№ 375.
5. Про акціонування Державного спеціалізованого комерційного ощадного банку України: Розпорядження Президента України від 20 травня 1999 р. № 106/99*рн.
6. Про акціонування Державного спеціалізованого комерційного ощадного банку України: Розпорядження Президента України від 20 травня 1999 р. № 106/99*рн.
7. Про деякі питання управління Державним спеціалізованим комерційним ощадним банком України: Постанова Кабінету Міністрів від 21 травня 1999 р. № 876*99*п.
8. Деякі питання діяльності відкритого акціонерного товариства «Державний ощадний банк України»: Постанова Кабінету Міністрів від 25 лютого 2003 р. № 261 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 9. – Ст. 399.
9. Про внесення змін до статутів відкритих акціонерних товариств «Державний експортно імпортний банк України» і Державний ощадний банк України: Постанова Кабінету Міністрів від 5 травня 2006 р. № 610*2006*п.
10. Про внесення змін до Статуту відкритого акціонерного товариства «Державний ощадний банк України»: Постанова Кабінету Міністрів від 14 березня 2007 р. № 433.
11. Про внесення змін до статті 7 Закону України «Про банки і банківську діяльність»: Закон України від 22 грудня 2006 р. № 532*V.
12. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. //Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141. – (Із змінами, внесеними згідно із Законом № 2222*IV від 8 грудня 2004 р. // Відомості Верховної Ради. – 2005. – № 2. –Ст. 44).
13. Про Конституційний Суд України: Закон України від 16 жовтня 1996 р. №422/96*ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 49. – Ст. 272.
14. Про офіційне тлумачення статей 58, 78, 79, 81 Конституції України та статей 243*21, 243*22,243*25 Цивільного процесуального кодексу України (у справі щодо несумісності депутатського мандата від 13 травня 1997 р. № 1*зп. – Справа № 03/29*97): Рішення КонституційногоСуду України.
15. Про статус народного депутата України: Закон України від 17 листопада 1992 р. № 2790*XII(в ред. Закону від 22 березня 2001 р. № 2328*ІІІ // Відомості Верховної Ради. – 2001. – № 42.– Ст. 212).
16. Про господарські товариства: Закон України від 19 вересня 1991 р. № 1576*ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 49. – Ст. 682.
Опубліковано
2020-09-29