АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІММІГРАЦІЙНИМ ПРОЦЕСОМ У США

  • Н. П. Тиндик
Ключові слова: іміграційний процес

Анотація

Вивчаючи та аналізуючи міжнародну практику адміністративно-правового регулювання імміграційними процесами, необхідно відзначити, що ряд дослідників оцінюють імміграцію як виключно негативне явище для України, якому треба всіляко протидіяти; інші – навпаки, посилаючись на досвід США, Канади, Австралії, Ізраїлю та деяких інших країн світу, які створили національну економіку виключно за рахунок іммігрантів, вважають, що при належній координації імміграційними процесами на державному рівні вони можуть принести неабиякий соціально-економічний та політичний зиск.

Посилання

1. Чехович С.Б. Правове регулювання міграційних процесів в Україні: Автореф. дис. ... канд.юрид. наук: 12.00.02 / Київ. нац. ун#т ім Т. Шевченка. – К., 1998. – С. 1.
2. Иванов М.М. Визовая система США // США – экономика, политика, идеология. – 1998. –№ 7. – С. 112#120.
3. Катеринчук М.Д. Динаміка розвитку імміграційного законодавства США // Право України. –1999. – № 5. – С. 102.
Опубліковано
2020-09-28