ДЕРЖАВНА КОНТРОЛЬНОРЕВІЗІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ ЯК СПЕЦИФІЧНИЙ ОРГАН ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

  • Д. В. Кравцов
Ключові слова: фінансовий контроль

Анотація

Історія служби фінансового контролю нерозривно пов’язана з історією стаовлення державності як складової її фінансової безпеки. Входячи до складу
Російської імперії, Україна не мала власних органів фінансового контролю.Контрольні функції, як і на всій території Росії, виконувало згідно з «Положення про місцеві контрольні установи в імперії» від 3 січня 1866 року Управління державного контролю, яке працювало при Міністерстві фінансів. У такому вигляді цей орган фінансового контролю проіснував до 1919 року

Посилання

1. Про заходи щодо підвищення ефективності контрольно*ревізійної роботи: Указ Президента України від 27 серпня 2000 року № 1031 // Сайт Верховної Ради України: http://www.rada.gov.ua.
2. Про державну контрольно*ревізійну службу в Україні: Закон України від 26 січня 1993 року із змінами згідно із Законом України від 15 грудня 2005 року // Сайт Верховної Ради України:http://www.rada.gov.ua.
Опубліковано
2020-09-28