ПРАВОВІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ФІНАНСОВИХ САНКЦІЙ ДО СУБ’ЄКТІВ СПЕЦІАЛЬНИХ (ВІЛЬНИХ) ЕКОНОМІЧНИХ ЗОН

  • А. Й. Іванський
Ключові слова: фінансові санкції

Анотація

Одним із інструментів досягнення відкритості економіки України зовнішньому світу і стимулювання міжнародного економічного співробітництва на основі залучення іноземних інвестицій є спеціальні (вільні) економічні зони (ВЕЗ), концепція створення яких знайшла своє відображення в Законі України«Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон» від 13.10.1992 р. № 2673*ХІІ [1], Постанові КМУ «Про концепцію створення спеціальних (вільних) економічних зон в Україні» від 14.03.1994 р.№ 167 [2], у главі 39 Господарського кодексу України від 16.01.2003 р.№ 436*IV [3]. У той самий час, поряд з розвитком інвестування, яке вкрай необхідне для економіки України, вельми важливим є питання створення належного правового режиму здійснення діяльності суб?єктів вільних економічних зон,при якому не будуть існувати умови незаконного ухилення від оподаткування.
Одним із суттєвих елементів у механізмі правового регулювання таких відносин є інститут фінансової відповідальності та відповідного застосування фінансових санкцій за податкові правопорушення

Посилання

1. Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон: Закон України від 13.10.1992 р. № 2673*ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. –№ 50. – Ст. 676
2. Про концепцію створення спеціальних (вільних) економічних зон в Україні: Постанова КМУ від 14.03.1994 р. № 167 // Урядовий кур’єр. – 1994. – № 66*67.
3. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436*IV // Голос України. – 2003. –№ 49*50.
4. Про спеціальну (вільну) економічну зону «Порто*франко на території Одеського морського торгівельного порту»: Закон України від 23.03.2000 р. № 1607*ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 26. – Ст. 208.
5. Про спеціальну економічну зону «Миколаїв»: Закон України від 13.07.2000 р. № 1909*ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 42. – Ст. 349.
6. Про спеціальну економічну зону туристсько*рекреаційного типу «Курортополіс Трускавець»: Закон України від 18.03.1999 р. № 514 // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 18.– Ст. 139.
7. Про спеціальну економічну зону «Яворів»: Закон України від 15.01.1999 р. №402 // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 15. – Ст. 82.
8. Про спеціальну економічну зону «Славутич»: Закон України від 03.06.1999 р. № 721 // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 32. – Ст. 263.
9. «Про спеціальну економічну зону «Закарпаття»: Указ Президента України від 09.12.1998 р.№ 1339 // Урядовий кур’єр. – 1998. – 12, 17 груд.
10. Про деякі питання валютного регулювання та оподаткування суб’єктів експериментальної економічної зони «Сиваш»: Закон України від 23.02.1996 р. № 65 // Відомості ВерховноїРади України. – 1996. – № 11. – Ст. 52.11. Про спеціальні економічні зони та спеціальний режим інвестиційної діяльності в Донецькійобласті: Закон України від 24.12.1998 р. № 356*XIV // Відомості Верховної Ради України. –1999. – № 7. – Ст. 50.
12. Про спеціальну економічну зону «Рені»: Закон України від 23.03.2000 р. № 1605*ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 25. – Ст. 196.
13. Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку таспеціальну економічну зону «Порт Крим» в Автономній Республіці Крим»: Указ ПрезидентаУкраїни від 27.06.1999 р. № 740.
14. Про спеціальну економічну зону «Інтерпорт Ковель»: Указ Президента України від22.06.1999 р. № 702 // Урядовий кур’єр. – 1999. – 26 серп.
15. Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державнимиметаовими фондами: Закон України від 21.12.2000 р. № 2181*ІІІ // Відомості Верховної РадиУкраїни. – 2001. – № 10. – Ст. 44.
16. Про податок на додану вартість: Закон України від 03.04.1997 р. № 168/97 // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 21. – Ст. 156.
17. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 28.12.1994 р. № 334/94 // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 4. – Ст. 28.
18. Про державну податкову службу в Україні: Закон України від 04.12.1990 р. № 509*ХІІ //Голос України. – 1991. – 12 січ.
19. Про систему оподаткування: Закон України від 25.06.1991 р. № 1251*ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 39. – Ст. 510.
20. Інструкція про порядок застосування та стягнення фінансових санкцій органами державноїподаткової служби: Затв. наказом ГДПІ України від 20 квітня 1995 р. № 28 // Офіційний вісник України. – 2001. – 13 квіт. – (Ст. 578).
Опубліковано
2020-09-25