Б.О. КІСТЯКІВСЬКИЙ ПРО МЕТОДОЛОГІЧНУ ПРИРОДУ ПРАВОВОЇ НАУКИ, ЇЇ СПІВВІДНОШЕННЯ І ВЗАЄМОДІЮ З ФІЛОСОФІЄЮ І СОЦІАЛЬНИМИ НАУКАМИ

  • о. в. Меленко
Ключові слова: методологічна природа, правова наука

Анотація

Актуальність теми даної роботи обумовлена, насамперед, необхідністю заповнення прогалин у знанні про минуле вітчизняної правової думки. Особливий інтерес становить освоєння і творче використання історичних традицій вітчизняної юриспруденції й інтелектуального досвіду її ведучих представників для аналізу проблем сучасної правової науки.

Посилання

1. Фатеев А.Н. Русский методолог теории права. – Х., 1917. – 45 с.
2. Депенчук Л. Богдан Кістяківський. – К., 1995. – 174 с.
3. Максимов С.І. Б. Кістяківський – видатний український філософ права // Вісник Академії правових наук України. – 1997. – № 1. – С. 126*136.
4. Львов С.А. Критика «философии ценностей» в русской буржуазной политико*правовой мысли(Б. А. Кистяковский): Автореф. дис… канд. юрид. наук (12.00.01). – Л.: ЛГУ им. А.А. Жданова,1983. – 20 с.
5. Тимошенко В.І. Кістяківський Богдан Олександрович // Антологія української юридичноїдумки. Т. 1. Загальна теорія держави і права, філософія та енциклопедія права / Відп. ред.В.Д. Бабкін, І.Б. Усенко. – К., 2002. – С. 320*323.
6. Heuman S. Kistiakovsky. The Struggle for National and Constitutional Rights in the Last Yearsof Tsarism. – Harvard University Press, 1998. Існує український переклад цієї роботи американського вченого: Хьюман С. Кістяківський: боротьба за національні та конституційні права в останні роки царату. – К., 2000. – 304 с.
7. Кистяковский Б.А. Социальные науки и право. Очерки по методологии социальных наук и общей теории права. – М., 1916. – 704 с.
Опубліковано
2020-09-24