ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТНОГО ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

  • О. І. Зоріна
Ключові слова: право, єс

Анотація

Фінансовий суверенітет, тобто право встановлювати податки, стягувати їх і витрачати отримані кошти, є невід’ємною частиною державного суверенітету.Розвиток європейської інтеграції приводить до передачі державами-членами частини їхніх суверенних прав Союзу. Чим вище рівень інтеграції, тим більший обсяг повноважень у фінансовій сфері переходить від держав до ЄС.Можна відзначити, що фінансові повноваження ЄС як дзеркало відображають досягнутий рівень європейської інтеграції

Посилання

1. Birk, Finanzverfassungsrechtliche Grundlagen.
2. Everding, Ueberlegungen zur Struktur der Europaeischen Union und zum neuen Europa-Artikel des Grundgesetzes, DVBI. 1993.
3. Schmidhuber, Die Notwendigkeit einer neuen Finanzverfassung der EG, Eu 1991.
4. Європейське право: Підруч. для вузів / Під заг. ред. проф. Л.М. Ентіна. – М.: Норма, 2004. –720 с.
5. Werner, EG – Finanzen.
6. Договір про Європейське об’єднання вугілля й стали, Париж, 1951 р. // http: //info.resourcecorp.net
7. Договір про установу Європейського економічного співтовариства, Рим, 1957 р. // http: //info.resourcecorp.net
8. Договір про установу європейського співтовариства по атомній енергії, Рим, 1957 р. // http:// info.resourcecorp.net
9. Кернз В. Вступ до права Європейського Союзу: Навч. посіб.: Пер. з англ. – К.: Знання, КОО,2002. – 381 с.
10. Право Європейського Союзу: Підруч. для вузів / Під ред. С.Ю. Кашкіна. – М.: Юристъ, 2003.– 925 с.
11. Інституціональна система Європейського Союзу //http:// www. juristy. ru
12. Guizzi V.Manuale di diritto e politica dell»Unione Europea. Milano, 1995.
13. Рішення Парламенту про перспективне фінансування Співтовариства від 22.11.1990, ABI.Nr. S. 324 (1990).
14. Договір про установу Європейського Союзу, Амстердам, 02.10.1997 р. (зі змін. і доп.) // http:// info.resourcecorp.net
15. Hoelscheid, Das Haushaltsrecht der Europaeischen Gemeinschaften, DOEV. 12/1989.
16. Magiera // Grabitz, EWGV, EUV: Kommentar, Art. 203 EGV, Rd. 17.
17. Haede, Die Finanzverfassung der Europaeischen Gemeinschaft, EuZW. 13/1993.
18. Копійка В.В., Шинкаренко Т.І. Європейський Союз: заснування й етапи становлення: Навч.посіб. для студ. вищих навч. закладів. – К.: Видавничий Дім «Ін Юрі», 2001. – 448 с.
19. Фінансовий регламент від 21 грудня 1977 р. ABI, Nr. L 165 (1977).
20. Рішення Ради про систему власних коштів від 24 червня 1988 р.(88/376) // info.resourcecorp .net
21. Постанова про завдання й ефективність структурних фондів від 24 червня 1988 р. // http: //info.resourcecorp.net
22. Алан Т. Право Європейського Союзу: Підруч. для студ. вищих навч. закладів: Пер. з англ. –К.: Абрис, 1998. – 424 с.
23. Strasser. Die Finanzen Europas. Bruxeiies, Luxembourg, 1991. S. 60.
24. Становлення й функціонування валюти в Європейському Союзі // http: // www. dengi. Ru
25. Постанова Ради № 974/98 від 03.05.1998 р. про введення євро, ABI. L 139 від 11.05.1998.
Опубліковано
2020-09-24