УНІФІКАЦІЯ НОРМ ПРО КОМЕРЦІЙНЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

  • О. В. Трояновський
Ключові слова: уніфікація

Анотація

Комерційне посередництво набуло широкого поширення в міжнародній торгівлі. У розвинутих країнах Європейського Союзу близько половини зовнішньоторгового обігу товарів та послуг здійснюється із залученням посередників. Цим, зокрема, пояснюється прийняття в рамках ЄС ряду нормативних актів, що спрямовані на встановлення одноманітного правового регулювання та призвані сприяти розвитку економічних зв’язків між країнами ЄС

Посилання

1. Convention on the law applicable to contractual obligations (consolidated version) // http://europa.eu.int/indexen.htm
2. Council Directive on the Coordination of the Laws of the Member State Relating to Self Employed Commercial Agents № 86/653/EEC // http://europa.eu.int/indexen.htm
3. Принципы Европейского контрактного права (дополненная и пересмотренная версия 1998 г.)// Журн. междунар. частного права. – 1999. – № 1 (23). – С. 40*70.
Опубліковано
2020-09-24