ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

  • Н. Д. Янчук
Ключові слова: правові аспекти, розвиток України

Анотація

Проголошення світовою спільнотою нового шляху розвитку земної цивілізації – сталого розвитку, мотивованого гострими проблемами безпеки існування людства, спонукає до перегляду концептуальних засад національної політики в контексті орієнтації на нові політичні, економічні, соціальні та екологічні тенденції.

Посилання

1. Наше общее будущее: Пер. с англ. – М., 1989. – С. 59.
2. Ріо*де*Жанейро – Йоханнесбург: Паростки ноосферогенезу і відповідальність за майбутнє /В.Я. Шевчук, Г.О. Білявський, Ю.М. Саталкін та ін. – К.: Геопринт, 2002.
3. Урсул А.Д. Всемирный саммит по устойчивому развитию: итоги, надежды, перспективы //Alma mater. – 2003. – № 4. – С. 3*12.
4. Шевчук В.Я. Наука. Як гармонізувати життеві сили і сталий розвиток суспільства // Віче. –2005. – № 1(154). – С. 50*55.
5. Вовканич С. Соціогуманістична компонента стратегії розвитку України // Універсум. – 2003.– № 3*4. – С. 16*18.
6. Рудинский Ф.М. Выступление на заседании «круглого» стола: «Права человека и стратегия устойчивого развития» // Государство и право. – 1998. – № 11. – С. 105*119
Опубліковано
2020-09-24