ІНТЕГРАЦІЯ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

  • О. С. Олійник
Ключові слова: правова система, інтеграція

Анотація

Позначення європейської інтеграції зовнішньополітичним курсом України вимагає приведення національної правової системи у відповідність до правоположень Європейського Союзу. Правове обгрунтування і регламентація даного процесу здійснюється головним чином Угодою про партнерство та співпробітництво між Україною і ЄС , Стратегією інтеграції України до ЄС , Законами України «Про концепцію Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» , «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» 

Посилання

1. Угода про партнерство та співробітництво між Україною та Європейськими Співтовариствами та їх державами*членами (Угоду ратифіковано Законом № 237/94*вр від 10 листопада 1994 р.)// Офіційний Інтернет ресурс Верховної Ради України – http:// www.rada.kiev.ua.
2. Стратегія інтеграції України до Європейського Союзу: Затв. Указом Президента України№ 615/98 від 11 червня 1998 р. // Офіційний Інтернет ресурс Верховної Ради України –http:// www.rada.kiev.ua.
3. Про Концепцію Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: Закон України від 21 листопада 2002 р. // Офіційний Інтернетресурс Верховної Ради України – http:// www.rada.kiev.ua.
4. Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: Закон України від 18 березня 2004 р. // Офіційний Інтернет ресурс Верховної Ради України – http:// www.rada.kiev.ua.
5. Спільна доповідь про виконання Угоди про партнерство та співробітництво між Україною таЄС // Євробюлетень. – 2003. – Трав.
6. Хартли Т.К. Основы права Европейского сообщества: Пер. с англ. – М.: Закон и право, ЮНИТИ,1998. – 703 с.
7. Конституція України // Відомості Верховної Ради. – 1996. – № 30.
8. Про міжнародні договори України: Закон України від 29 червня 2004 р. // Офіційний Інтернет ресурс Верховної Ради України – http:// www.rada.kiev.ua
9. Проект Договору про запровадження Конституції для Європи // Інтернет*сторінка Центрупорівняльного права при Міністерстві юстиції України – htpp: // www.eclc.gov.ua.
10. Шумілов А. Питання міжнародного права в конституціях постсоціалістичних держав // Право України. – 2003. – № 3. – С. 147.
Опубліковано
2020-09-24