ОСОБЛИВОСТІ, РІЗНОВИДИ ТА ПРАВОВІ СПОСОБИ ПОДОЛАННЯ КОНФЛІКТІВ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ)

  • М. А. Дамірлі
Ключові слова: конфлікти, інтеграція, європейський союз

Анотація

1. Чи дійсно інтеграція виключає конфлікти?
Інтеграція за визначенням передбачає узгодження інтересів різних держав і соціальних груп, їх солідарність (яка є протилежністю конфлікту), соціальне партнерство (а не суперництво), в основі якого лежить компроміс, взаємовигідні вчинки. З усією очевидністю саме подібна природа інтеграції створю ілюзію відносно того, що конфлікти в умовах інтеграції виключається.

Посилання

1. Цит. за: Усатый Н.Н. Современные актуальные проблемы конфликтологии // Вопросы гуманитарных наук. – 2006. – № 2. – С. 86.
2. Кареев Д.В. Типология конфликтов как исследовательская проблема // Личность. Культура.Общество. – М., 2004. – Вып. 4. – С. 45.
3. Цит. за: Дмитриев А.В. Конфликтология. – М., 2001. – С. 27.
4. Рубинский Ю. Франция: конфликт цивилизаций или кризис моделей? // Современная Европа.– 2006. – № 1. – С. 49*60.
Опубліковано
2020-09-24