ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ НОРМ ПРО ЦИВІЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ШКОДУ ВІД ЗАБРУДНЕННЯ ІЗ СУДЕН У ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ

  • Т. Р. Короткий
Ключові слова: міжнародно-правові норми, імплементація, цивільна відповідальність

Анотація

Останнім часом система цивільної відповідальності за шкоду від забруднення із суден практично повністю обновилася. На міжнародному рівні у 1992 р.прийнято Протоколи про зміну Міжнародної конвенції про цивільну відповідальність за шкоду від забруднення нафтою 1969 р. і Міжнародної конвенції про створення міжнародного фонду для компенсації шкоди від забруднення нафтою 1971 р.; прийнято нові Міжнародну конвенцію про відповідальність і компенсації шкоди у зв’язку з перевезенням морем небезпечних і шкідливих речовин 1996 р. (Конвенція 1996 р.) та Міжнародну конвенцію про цивільну відповідальність за шкоду від забруднення бункерним паливом 2001 р. (Конвенція 2001 р.). У 1995 р. було прийнято Кодекс торгового мореплавства України (КТМ України).

Посилання

1. Кодекс торговельного мореплавства України від 23.05.1995 р. (із змінами, внесеними згідно із Законами № 590/97*ВР від 21.10.97 р., № 762*IV від 15.05.2003 р., № 662*IV від 03.04.2003р., № 2705*IV від 23.06.2005 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 47, 48, 49,50, 51, 52. – Ст. 349; 1998. – № 2. – Ст. 5; 2003. – № 27. – Ст. 209; № 30. – Ст. 247; 2005. – № 33.– Ст. 427.
2. Про приєднання України до Міжнародної конвенції про цивільну відповідальність за шкод від забруднення нафтою: Закон України від 04.07.2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 35. – Ст. 260.
3. Международная конвенция о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения бункеным топливом 2001 г. // Энцикл. российского права. Справочная правовая система. – 2002. –Вып. № 11 (81).
4. Международная конвенция о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтьюот 29 ноября 1969 г. // Сб. междунар. договоров СССР по вопросам мореплавания. – М.:Гл. упр. навигации и океанографии МО СССР, 1988. – С. 405*414.
5. Международная конвенция о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью1992 г. (Сводный текст) // Международные конвенции об ответственности и компенсации заущерб от загрязнения нефтью 1992 г. (Сводные тексты). = International Conventions on CivilLiability and Compensation for Oil Pollution Damage, (Consolidated texts) – СПб.: ЗАО ЦНИИМФ,2000. – 146 с. – (Сер.: Судовладельцам и капитанам. – Вып. № 16. – С. 40*81).
Опубліковано
2020-09-24