ПРАВОВИЙ СТАТУС БАГАТОНАЦІОНАЛЬНИХ КОМПАНІЙ У СУЧАСНОМУ МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ: КОНЦЕПТУАЛЬНОДОКТРИНАЛЬНІ ПІДХОДИ

  • Н. О. Якубовська
Ключові слова: сучасне міжнародне право, компанії, доктрина

Анотація

Сьогодні вже напевно можна стверджувати, що сучасні міжнародні відносини обумовлені не лише інтенсифікацією взаємодії на міжнародній арені старих, традиційних акторів, але й зростанням впливу нових сил, перш за все таких приватних транснаціональних об’єднань, як багатонаціональні компанії© Н. О. Якубовська, 2007(БНК). Значна роль, яку БНК відіграють у глобальній економіці, надає цим могутнім недержавним суб’єктам змогу впливати як на внутрішню, так й на зовнішню політику держав, що істотно обмежує можливість контролю за їхньою діяльністю. Існуючі сьогодні міжнародні акти не вирішують усіх пов’язаних з цим політичних та економічних проблем. Це не лише негативно відображається на міжнародній правовій системі, але й ставить під сумнів її ефективність. Все це спричинило появу в юридичній літературі чималої кількості
концепцій, які обґрунтовують необхідність радикального відходу від класичної доктрини міжнародного права, яка визнає його суб’єктами лише держави та міжнародні організації.

Посилання

1. Маратадзе Л.Н. К вопросу о понятии международной правовой субъектности // Вестник МГУ.– 1969. – № 1. – С. 71. – (Сер. XII: Право).
2. C. Okeke, Controversial Subjects Of Contemporary International Law, An Examination Of TheNew Entities of International Law And Their Treaty*making Capacyty (1974), p. 19.
3. Fleur Johns, The Invisibility Of The Transnational Corporation: An Analysis Of InternationalLaw And Legal Theory, 19 Melbourne U.L. Rev. (1994), pp. 893, 900.
4. Нгуен Куок Динь, Патрик Дайе, Ален Пелле. Международное публичное право: В 2 т. Т. 1,кн. 1. Формирование международного права, Кн. 2. Международное сообщество: Пер. с фр. –К.: Сфера, 2000. – С. 429
5. G. Schwarzenberger, Power Politics, A Study Of World Society (3d. ed. 1964), p. 129 .
6. W. Feld, Multinational Corporations And U.N. Politics, The Quest For Codes Of Conduct, (1980). 248.
7. Rosalyn Higgins, Problems And Process: International Law And How We Use It (1994), pp. 49*50.
8. Тускоз Жан. Міжнародне право: Пер. з фр. – К.: АртЕк, 1998. – C. 42*43.
9. H. Kelsen, General Theory Of Law And State 97*98 (1945).
10. http://www.admiraltylawguide.com/ conven/civilpol1969.html.
11. http://conventions.coe.int/treaty/en/Treaties/Word/150.doc.
12. U.N. ESCOR C.H.R., 55th Sess., 22nd mtg., U.N. Doc. E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2 (2003).
13. Лукашук И.И. Проблема метода международно*правового регулирования // Вестник Киевского ун*та. – 1982. – № 15. – С. 5. – (Серия МО и МП).
14. P. Potter, This World Of Nations, Foundations, Institutions And Practices (1929), p. 21.
15. W. Friedmann, The Changing Dimensions of International Law, 62 COLUM. L. REV. (1962),pp. 1158*1159.
16. Епифанов В.В. Правовые аспекты дипломатической защиты физических и юридических лиц:Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2000. – С. 9.
17. Falk, The Future of World Order (G. Wilner ed. 1979), p. 38.
18. Лукашук И.И. Международное право: Общая часть. – М., 1996. – С. 18*19.
Опубліковано
2020-09-24