АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ

  • В. О. Тімашов
Ключові слова: ринок праці, кон'юнктура ринку, робоча сила, безробіття, структура занятості населення, правове регулювання ринку праці

Анотація

У статті розглянуто стан ринку праці України. Наведено умови й особливості, які формують ринок праці в країні. Проведено аналіз ринку праці за попередні роки. Визначено основні проблеми формування ринку праці в сучасних умовах та шляхи їх подолання з огляду на позиції науковців.

Посилання

1. Маргіналізація населення України / В.В. Онікієнко, В.І. Герасимчук, І.С. Кравченко та ін. – К. : НЦ ЗПР, 1997. – 191 с.
2. Політична економія : [підручник] / [В.Г. Федоренко, О.М. Діденко, М.М. Руженський, О.Ф. Іткін] ; за наук. ред. В.Г. Федоренка. – К. : Алерта, 2008. – 487 с.
3. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.
4. Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua.
5. Казановский А.В. Соціальне партнерство на ринку праці / А.В. Казановский, А.М. Колот. – Краматорськ : Нац. центр продуктивності, 1995. – 152 с.
6. Гангслі Т. Соціальна політика та соціальне забезпечення за ринкової економіки / Т. Гангслі. – пер. з англ. – К. : Основа, 1995. – 237 с.
7. Горілий А.Г. Економіка ринків праці / А.Г. Горілий. – Тернопіль : Видавництво Карп’юка, 1999. – 156 с.
Опубліковано
2020-05-09