МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ПРАВА НА ЗАХИСТ У МІЖНАРОДНІЙ КРИМІНАЛЬНІЙ ЮСТИЦІЇ

  • І. В. Мельникова
Ключові слова: міжнародні стандарти, права людини, кримінальна юстиція

Анотація

Проблеми міжнародної кримінальної юстиции як системи захисту прав людини займають стале месце в міжнародно*правовій літературі. До них звертались ізвертаються багато зарубіжних та вітчизняних вчених, а саме М. Ш. Басссіоні,А. Кассезе, К. Райт, Я. Броулі, Н. С. Алексєєв, В. Н. Кудрявцев, Н.С. Родлей,Л. А. Моджорян, С. В. Черніченко, І. А. Ледях, І. П. Бліщенко, І. В. Фісенко,І. І. Лукашук, Н. А. Зелінська, Н. Н. Полянський, М. В. Буроменський та інші.

Посилання

1. Minear R., Victor’s Justice: The Tokyo War Crimes Trial (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1971), at 122*124.
2. Irving D., Nuremberg: The Last Battle (London: Focal Point,1996), – P. 35.
3. Див.: Аmman D.M., «Harmonic Convergence?» in 75/LJ (2000), 820.
4. Зелинская Н.А. Международно*правовые стандарты прав человека в сфере уголовной юстиции: понятия и виды // Актуальные проблемы государства и права: Сб. науч. тр. – О., 2001.– № 7. – С. 248*254.
5. Lillich R., «Civil Rights». Ред. T. Meron // Human Rights in International Law (Oxford:Clarendon Press, 1984), 115*170.
6. Для порівння: статті 21, 55 і 64 Статуту МУС і стаття 21 Статуту МТБЮ, стаття 20 Статуту МУТР. Див.: Cassese А., «Opinion: The International Criminal Tribunal for the FormerYugoslavia and Human Rights», EHRLR (1997), 329 at 331, Chapter 1, Section III.
7. Зелинская Н.А. Вказ. твір.
8. Решение, частично отклоняющее запрос, представленный Игорем Пантеликом: Counsel forRadovan Karadzic, Karadzic and Mladic (IT*95*18*R61), 27 июня 1996.
9. Правило 22.1, Правила и процедуры доказывания МУС (UN doc. PCNICC/2000/1/Add.l,2 ноября 2000).
10. Dokmanovi’c (IT*95*13a*PT), 30 сентября 1997).
11. H.N.A. Noor Muhammad, «Due Process of Law for Persons Accused of Crime» in L. Henkin (ed.).,The International Bill of Human Rights: The Covenant on Civil and Poltical Rights (New York:Columbia University Press, 1981). – P. 153.
12. Правило 45 (B) Правил и процедур доказывания МТБЮ (RPE ICTY), первоначально былопредставлено как Правило 45 (A) (ii) на 11*й Пленарной сессии 24 июня 1996 IT/33/Rev.9.
13. Порядок назначения защиты судебной палатой, дело Erdemovi’c (IT*96*22*PT), 28 мая 1996.
Опубліковано
2020-09-24