ПРОБЛЕМИ ПРАВОСУБ’ЄКТНОСТІ ІНДИВІДА В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ

  • О. А. Делінський
Ключові слова: міжнародне право, індивід

Анотація

Спостережуване в останні десятиліття інтенсивне «вторгнення» регулюючого впливу міжнародно*правових норм у сферу внутрішньої компетенції держав обумовлює, на наш погляд, необхідність перегляду одного з основних теоретичних постулатів пострадянської міжнародно*правової доктрини другої половини XX століття: твердження про принципову неможливість поширення на фізичних осіб окремих держав статусу суб’єктів міжнародного права

Посилання

1. Ежегодное собрание Советской ассоциации международного права // Сов. ежегодник междунар. права, 1988. – М.: АН СССР, 1989. – С. 261.
2. Лукашук И.И. Международное право. Общая часть: Учебник. – 2*е изд., перераб и доп. – М.:БЕК, 2001. – С. 27.
3. Кожеуров Я.С. О международной правосубъектности индивида // Науч. тр. Москов. гос.юрид. академии. – М.: Lex Russica, 2004. – № 2. – С. 489*513.
4. Захарова Н.В. Индивид – субъект международного права // Сов. гос. и право. – 1989. – № 11.– С. 114.
5. Henkin L. Introduction. The International Bill of Human Rights // International Law Cases andMaterials. – St. Paul, Minn., 1987. – P. 1022.
6. Международное право: Учебник для вузов. / Отв. ред. проф. Г.В. Игнатенко, проф. О.И. Тиу*нов. – М.: НОРМА, 2002. – С. 46.
7. Там же. – С. 47*48.
8. Захарова Н.В. Индивид – субъект международного права // Сов. гос. и право. – 1989. – № 11.– С. 23.
9. Черниченко С.В. Допуск индивида в международные суды и международная правосубъектность // Сов. ежегодник междунар. права. 1968. – М.: АН СССР, 1989. – С. 275.
Опубліковано
2020-09-24