ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ: ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ ПОНЯТТЯ

  • П. П. Войтович
Ключові слова: зовнішня політика, держава

Анотація

З появою держави, тобто універсальної політичної організації, що діє на основі адміністративно*територіального поділу і громадянства та здійснює за допомогою спеціалізованого апарату управління, арбітрування та легальний примус , виникла необхідність у співпраці та спілкуванні з іншими державами,у діяльності, що виражає загальний курс держави в міжнародних справах (у зовнішній політиці). Зовнішня політика є однією з найважливіших функцій держави, що визначає її сутність.

Посилання

1. Чиркин В.Е. Основы сравнительного государствоведения. – М., 1997. – С. 15.
2. Василик М.А. Политология. – СПб., 1999. – С. 7.
3. Мальський М., Занько Ю., Мацях М. Проблеми наукового дефініювання та особливості наукової інтерпретації поняття зовнішньої політики // Вісник Львів. ун*ту. – 2004. – Вип. 11. –С. 3*11. – (Сер.: Міжнародні відносини).
4. Frankel J. The Making of Foreign Policy. – London, 1963. – P. 15.
5. Казанцев Ю.И. Международные отношения и внешняя политика России (ХХ в.). – Новосибирск, 2002. – С. 339.
6. Баштанник В., Суліма Є. Удосконалення управлінської діяльності у системі зовнішньої політики України: методологія проблеми // Вісник Нац. академії держ. упр. при Президентові України. – 2003. – № 3. – С. 52*65.
Опубліковано
2020-09-24