ПОХІДНИЙ ПОЗОВ ЯК ЗАСІБ ЗАХИСТУ ІНВЕСТОРІВ: ДОСВІД США ТА ПЕРСПЕКТИВИ В УКРАЇНІ

  • Л. А. Островська
Ключові слова: похідний позов, США, досвід, захист, інвестори

Анотація

Похідний позов є визнаною формою захисту прав акціонерів та кредиторів компаній від неправомірних дій осіб, які управляють цими компаніями, у багатьох країнах з розвинутою ринковою економікою. Там така форма правового захисту є темою багатьох наукових публікацій. Появилися подібні публікації і в Росії, хоча практика практичного подання таких позовів внаслідок законодавчих прогалин ще не набула великого поширення. Однак в Україні ще не появилися публікації та дослідження, які б детально розглядали похідний позов як засіб захисту цивільних прав та перспективи його використання в Україні.

Посилання

1. Попов Ю. Толкование «косвенных» исков // Юридическая практика. – 2002. – № 50 (260) – С.17.
2. Колупаєв А. Виконавчий орган акціонерного товариства та регламентація відповідальності посадових осіб // Право України. – 2003. – №6.
3. Єфименко А., Американське корпоративне управління очима українця // Круглий стіл. –2006. – №12.
4. Ярков В.В. Косвенные иски как способ защиты ваших прав // Право консалтинг. – 2001. –№ 2 (289); Ярков В.В. Особенности рассмотрения дел по косвенным искам // Юрист. – 2000.– № 11, 12.
5. Чугунова Е.И. Производные иски в гражданском и арбитражном процессе: Автореф. дис. ...канд. юрид. наук. – Екатеринбург, 2003. – 15 с.
6. Roe Mark J., Strong Managers Weak Owners (1994).
7. Roe Mark J., Legal Origins, Politics, and Modern Stock Markets // Harvard Law Review. – 2006.– vol. 120*pp. 460*527.
8. Анатолій Єфименко, Американське корпоративне управління очима українця // Круглий стіл. – 2006. – №12.
9. Credit Lyonnais Bank Nederaland v. Pathe Communication Corp, Civ. A. No. 12150, 1991 Del. Ch. LEXIS 215 (Del. Ch. Dec. 30, 1991).
Опубліковано
2020-09-24