КОМПЕТЕНЦІЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ ЩОДО ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ (КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ)

  • Г. О. Ульянова
Ключові слова: антимонопольний комітет, інформація

Анотація

Компетенція Антимонопольного комітету України (далі АМКУ) у сфері отримання інформації, яка містить комерційну таємницю, закріплена в Законі
України «Про Антимонопольний комітет України» зі змінами, внесеними Законом України «Про внесення змін до деяких законів України з питань захисту економічної конкуренції» від 20.11.2003 р. (далі Закон 1), «Про захист економічної конкуренції» від 11.01.2001 р. , Вимогах до порядку подання та оформлення заяви та документів, що до неї додаються, на надання Кабінетом Міністрів України дозволу суб’єктам господарювання на узгоджені дії, концентрацію, на які Антимонопольний комітет України не надав дозволу,затверджених наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції від 24.04. 2003 р. , та ін.

Посилання

1. Вимоги до порядку подання та оформлення заяви та документів, що до неї додаються, на надання Кабінетом Міністрів України дозволу суб’єктам господарювання на узгоджені дії, концентрацію, на які Антимонопольний комітет України не надав дозволу: Наказ Міністерства економіки вісник України. – 2003. – № 21. – Ст. 974.
2. Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18*22. –Ст. 144.
3. Оприлюднення інформації про засновників та власників «ROSUKRENERGO AG» – у компетенції учасників СП // http: //www. amc. gov. ua.
4. Про внесення змін до деяких законів України з питань захисту економічної конкуренції: Закон України від 20.11.2003 р.// Офіційний вісник України. – 2003. – № 52.
5. Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11.01.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 12. – Ст. 64.
6. Проект закону України «Про забезпечення доказів у справах, що розглядаються органами Антимонопольного комітету України» // www.rada. gov. ua.
7. Проект закону України «Про основні засади охорони комерційної таємниці в Україні» //www.rada. gov. ua.
8. Проект Конкуренційного процесуального кодексу України // http: //www. amc. gov. ua.
9. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40*44. – Ст. 356
Опубліковано
2020-09-24