АНАЛІЗ ПРАВОВОГО СТАНОВИЩА КОМАНДИТНОГО ТОВАРИСТВА ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

  • Ю. Ю. Симонян
Ключові слова: правове становище

Анотація

Інтерес до даної теми виявляється в тому, що правовий статус господарських товариств регулюється у вітчизняному законодавстві багатьма галузями:цивільним правом (укладання засновницьких документів і статутів); господарським і підприємницьким правом (основна нормативна база даного інституту); кримінальним і адміністративним правом (відповідальність учасників, засновників і посадових осіб товариства); господарсько-процесуальним правом(порядок переходу внеску членів товариства у власність інших учасників) і іншими галузями права

Посилання

1. Вінник О. Характерні риси господарських організацій // Підприємництво, господарство і право. – 1998. – № 2. – С. 3*8.
2. Господарське законодавство України: практика і перспективи розвитку в контексті європейського вибору: Зб. наук. пр. – Д.: Південь – Схід, 2005. – 104 с.
3. Господарське право: Посібник // В.К. Мамутов, Г.Л. Знаменський, В.В. Хахулін і ін.; Під заг.ред. В.К. Мамутова. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 311 с.
4. Господарський кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. – № 11. – Ст. 80.
5. Кашанина Т.В. Корпоративне право. – М.: Норма – Інфра, 1999. – 168 с.
6. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України // Кол. авт.: Г.Л. Знаменський, В.В. Хахулін, В.С. Щербина та ін.; За заг. ред. В.К. Мамутова. – К.: Юрінком Інтер,2004. – 143 с.
7. Про господарські товариства: Закон України від 19 вересня 1991 г. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 49. – Ст. 682.
8. Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 г. // Офіційний вісник України.– 2003. – № 11. – Ст. 133.
9. Цивільний кодекс України: Коментар. – 2*е вид. / Під заг. ред. Є.О. Харитонова. – Х.: Одіссей,2004. – Т. 1. – С. 189*200.
10. Щербина В.С. Господарське право України. – К.: Атіка, 1999. – 107 с.
Опубліковано
2020-09-24