Особливості діяльності центрів надання адміністративних послуг у місті Вінниці

  • С. С. Федоріщев
Ключові слова: послуга, адміністративна послуга, центр надання адміністративних послуг, «Прозорий офіс» м. Вінниця, якість

Анотація

У статті розкрито досвід діяльності центру надання адміністративних послуг «Прозорий офіс» м. Вінниці. Зокрема, проаналізовано нормативно-правові акти, якими повинні керуватися в діяльності центру надання адміністративних послуг м. Вінниці, та виокремлено напрями удосконалення діяльності зазначеного центру.

Діяльність центру надання адміністративних послуг «Прозорий офіс» м. Вінниці базується на таких критеріях, як: а) взаємодія органів публічної адміністрації з центром надання адміністративних послуг «Прозорий офіс» м. Вінниці; б) максимальна інтеграція публічних послуг, за якими найчастіше звертаються споживачі; в) створення якісних програмних продуктів та відповідних електронних реєстрів за допомогою інформаційно-телекомунікаційних технологій для вдосконалення діяльності центру надання адміністративних послуг «Прозорий офіс» м. Вінниці.

Констатовано, що суб'єктами, які взаємодіють з центром надання адміністративних послуг «Прозорий офіс», є: 1) 22 територіальних підрозділи центральних органів виконавчої влади, а саме: 3 підрозділи державних фондів; 4 територіальні органи Вінницької облдержадміністрації; 3 органи Вінницької райдержадміністрації, в тому числі структурні підрозділи міської ради та її виконавчі органи; 3 підприємства комунальної форми власності, які також надають відповідні публічні послуги, та 1 орган приватної форми власності.

Проаналізовано позитивний досвід впровадження сервісу «мобільний адміністратор» у центрі надання адміністративних послуг «Прозорому офісі» м. Вінниця та наголошено на необхідності розширювати мережу зазначених сервісів у віддалених селищах, містах, районах тощо з метою підвищення якості надання публічних послуг ЦНАП в м. Вінниця.

Для вдосконалення та підвищення якості надання публічних послуг у «Прозорому офісі» ЦНАП в м. Вінниця функціонують електронні телекомунікаційні системи: 1) електронна система адміністрування чергою або так званий реєстр територіальної громади м. Вінниця; 2) система електронного документообігу “DocsVision”, що стала однією з перших, запроваджених саме в цьому ЦНАП; 3) автоматизована інформаційна система (АІС); 4) Єдиний державний реєстр, 5) Державний земельний кадастр (ДЗК), Державний реєстр актів цивільного стану споживачів послуг (ДРАЦСГ) тощо.

Посилання

1. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 р. № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг». URL: http://rada.gov.ua/.
2. Тимощук Віктор Оцінка надання додаткових адміністративних послуг в ЦНАП м. Харкова після 1 жовтня 2014 року . ЦППР. URL: http://pravo.org.ua/2011-07-20-17-42-30/1819-otsinka-nadannia-dodatkovykh-administratyvnykh-posluh-v-tsnap-m-kharkova-pislia-1-zhovtnia-2014-roku.html.
3. Бригілевич І. Діяльність ЦНАП та оцінка якості надання адміністративних послуг. Практичний посібник. URL: www.pleddg.org.ua.
4. Попередній запис до електронної черги до «Прозорого офісу» м. Вінниці. URL: http:// www.vmr.gov.ua/TransparentCity/Lists/TransparentOffice/Default.aspx
5. Онлайн-чат «Прозорого офісу» м. Вінниці. URL: http://www.vmr.gov.ua/TransparentCity/ Lists/TransparentOffice/Default.aspx.
6. Офіційний сайт з питань надання адміністративних послуг. URL: http://i.gov.ua.
7. Стан надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через ЦНАП. Круглий стіл. URL: http://fmd.kh.ua/news/kruglij-stil-stan-nadannya-administrativnih-poslug-organiv-viko-navchoyi-vladi-cherez-tsnap.html.
8. Бригілевич І. Діяльність ЦНАП та оцінка якості надання адміністративних послуг. Практичний посібник. Київ, 2017. 40 с.
Опубліковано
2020-09-23