ІНВЕСТИЦІЯ: ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ТА ЇЇ ОЗНАК

  • А. С. Мустафаєва
Ключові слова: інвестиція, поняття, ознаки

Анотація

У сучасний період здійснення інвестиційної діяльності в Україні відіграє велику роль у створенні економічної бази розвитку нашої держави. Важливим механізмом здійснення такої діяльності виступає законодавче і нормативно-методичне забезпечення, в якому, у свою чергу, вирішального значення надається закріпленню відповідної термінології у сфері інвестиційної діяльності.

Посилання

1. Богатырев А.Г. Инвестиционное право. – М., 1992.
2. Вишняков А.К. Регулирование внешнеэкономической деятельности в Украине: Учеб. пособие. – Х.: ООО «Одиссей», 2005.
3. Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 47. – Ст. 646.
4. Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 19. – Ст. 80.
5. Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18. – Ст. 144.
6. Голос України. – 1995. – 14 лют.
7. Полатай В. Поняття інвестиції як правової категорії // Право України. – 1999. – № 9.
8. Розенберг Дж. М. Инвестиции: Терминолог. словарь. – М., 1997.
9. Семерак О.С. Правове регулювання та захист іноземних інвестицій (за законодавством України, Угорщини, Польщі та Словаччини). – Ужгород, 2000.
10. Словарь иностранных слов. – 4*е изд. – М., 1954.
11. Федорчук Д. Про співвідношення понять «інвестиції», «іноземні інвестиції» та «прямі іноземні інвестиції» // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 4.
12. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. – М., 1993
Опубліковано
2020-09-23