ПРАВОВА ПРИРОДА КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ ТА ГЕНЕЗИС ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАХИСТ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ

  • Г. О. Сляднєва
Ключові слова: правова природа, комерційна таємниця, генезіс, законодавство

Анотація

Конкурентні відносини є однією з основних рушійних сил розвитку економічної системи держав. Значення слова «конкуренція» походить від латинського слова «concurere» – зіштовхуватися. Якщо звернутися до визначення конкуренції в біологічному контексті – це взаємини активного змагання між особинами одного або різних видів за засоби існування. Приблизно також виглядають конкурентні відносини й у підприємницькій діяльності, де успіх багато в чому залежить від використання підприємцем новаторських методів.

Посилання

1. Бусыгин А.В. Предпринимательство. – М.: Инфра*М, 1998. – 608 с.
2. Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18*22. –Ст. 144.
3. Економічний словник / Під ред. П.І. Багрія, С.І. Дорогунцова. – К., 1973. – 622 с.
4. О предприятиях и предпринимательской деятельности в СССР: Закон СССР от 4 июня 1990 г.// Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. – 1990. – № 25. –Ст. 460.
5. Основы немецкого торгового и хозяйственного права. – М.: БЕК, 1995.
6. Плаксин В., Макагон Ю. Коммерческая тайна: правовые проблемы // Гос. и право. – 1992. –№ 8. – С. 75.
7. Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці: Постанова Кабінету Міністрів № 611 від 09.08.93 р. // Зб. постанов Уряду України. – 1993. – № 12. – Ст. 269.
8. Про підприємства в Україні: Закон України від 27.03.91 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 24. – Ст. 272.
9. Розенберг В. Промысловая тайна. – Спб., 1910.
10. Саниахметова Н.А. Правовая защита конкуренции в предпринимательстве Украины. – О.:АО БАХВА, 1998.
11. Сергєєва О. Поняття та ознаки комерційної таємниці // Підприємництво, господарство та право. – 2001. – № 2.
12. Советский Энциклопедический Словарь / Под ред. А.М. Прохорова. – 3*е изд. – М.: Сов.Энцикл., 1984.
13. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40*44. –Ст. 356.
14. Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. – СПб., 1908. – Т. 2.
Опубліковано
2020-09-23