ДО ПИТАННЯ ПРО ХАРАКТЕРИСТИКУ ПРАВА ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ

  • О. І. Харитонова
Ключові слова: право, держава, власність

Анотація

традиційно поділ права власності на види проводиться за формами власності або за суб’єктами права власності (що фактично є модифікованим різновидом попередньої класифікації).Конституція України передбачає три економічні форми власності: приватну, державну, комунальну. Ці Текономічні відносини власності мали б опосередковуватися відповідно правом приватної власності, правом державної власності, правом комунальної власності.

Посилання

1. Жюллио Л. де ла Морандьер. Гражданское право Франции / Пер. с фр. Е.А. Флейшиц. – М.: Изд-во иностр. лит., 1960.
2. Матеи У., Суханов Е.А. Основные положения права собственности. – М.: Юристъ, 1999.
3. Право власності в Україні: Навч. посіб. / За заг. ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – К.: Юрін-ком Інтер, 2000.
4. Цивільне право України: Підручник / Є.О. Харитонов, Н.О. Саніахметова. – К.: Істина, 2003.
5. Цивільне право України: Підручник: У 3 кн. Кн.1 / Є.О. Харитонов, Р.О. Стефанчук,А.І. Дрішлюк та ін.; за ред. Є.О. Харитонова, А.І. Дрішлюка. – О.: Юрид. літ., 2005.
Опубліковано
2020-09-23