Розвиток та становлення механізму реалізації адміністративно-правового режиму цивільно-військового співробітництва в Україні

  • В. Я. Настюк
  • І. М. Коропатнік
  • В. В. Карелін
Ключові слова: операція Об'єднаних сил, цивільно-військове співробітництво, правовий режим, Збройні сили України, окупація

Анотація

У статті розглядається необхідність дослідження проблем розвитку та становлення механізму реалізації адміністративно-правового режиму цивільно-військового співробітництва в Україні. Зазначено, що питання адміністративно-правових режимів у тому чи іншому аспекті досліджували як вітчизняні, так і закордонні автори, а саме: В.Б. Авер'янов, О.М. Бандурка, Є.О. Бараш, В.В. Бєлєвцева, Ю.П. Битяк, О.Г. Братель, А.С. Васильєв, І.П. Голосніченко, В.В. Зуй, С.В. Ківалов, Т.О. Коло-моєць, В.М. Комарницький, А.Т. Комзюк, С.О. Кузніченко, С.К. Могил, Т.П. Мінка, В.Я. Настюк, С.В. Пєтков, В.М. Плішкін, М.М. Тищенко й інші.

А до питання цивільно-військового співробітництва звертались також низка науковців юристів та військовослужбовців, зокрема: Б.В. Бернадський, С.І. Денисенко, Р.О. Додонов, В.В. Коваленко, І.М. Коропатнік, В.О. Кушнір, О.О. Оліфіров, С.В. Пєтков, І.П. Рущенко, С.М. Салкуцан, О.Ф. Саль-нікова, В.М. Тарасов, В. М. Телелим, І.М. Шопіна й інші.

Визначено основні нормативно-правові акти, які регулюють діяльність Управління цивільно-військового співробітництва в Україні.

Визначено, що після запровадження в Україні адміністративно-правового режиму цивільно-військового співробітництва на визволених територіях України підвищилася довіра місцевих жителів до діяльності Збройних сил України у районах дислокації військових частин та підрозділів угруповань військ. Надається допомога цивільному населенню визволених територій, а також організовано взаємодію з іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами, місцевими органами влади, засобами масової інформації, різноманітними гуманітарними організаціями та приватним сектором у районах проведення операції Об'єднаних сил.

Констатовано, що процес реалізації адміністративно-правового режиму цивільно-військового співробітництва і дотепер недостатньо висвітлений вітчизняними та закордонними науковцями. Можна припустити, що основна причина такого явища полягає в тому, що виникнення, становлення й удосконалення системи співробітництва цивільного населення та військової організації, починаючи з періоду існування Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки в історії України і закінчуючи сьогоденням, характеризується хронічною політичною нестабільністю та постійним реформуванням означеної сфери, особливо за сучасних умов.

Посилання

1. Бєлєвцева В. В. Організаційно-правове забезпечення адміністративно-правових режимів у сфері державної безпеки України : монографія. Харків : Право, 2013. 352 с.
2. Коропатнік І.М. Генеза правового регулювання взаємодії воєнної організації та громадянського суспільства. Форум права. 2016. № 3. С. 154-158. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.
3. Колодій А.Ф. Поняття і концепції демократичного врядування як напряму політичних та управлінських досліджень. Демократичне врядування в контексті глобальних викликів та кризових ситуацій : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 3 квітня 2009 р. Львів : ЛРІДУ НАДУ при Президентові України, 2009. С. 10-25.
4. Удосконалення системи підготовки фахівців цивільно-військового співробітництва у Збройних силах України / В.В. Школяренко та ін. Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. 2012. Вип. 1 (30). С. 46-51.
5. Перешкоди в реалізації прав і свобод осіб на окупованій території Кримського півострова та тимчасово непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей (реєстрація фактів народження і смерті) : аналітичний звіт ГО Центр правових та політичних досліджень «СІМ». ГС Українська Гельсінська спілка з прав людини. URL: https://helsinki.org.ua/wp-content/uploads/2018/02/Zvi1t.pdf.
6. Про боротьбу з тероризмом : Закон України від 20 березня 2003 р. № 638-IV. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/638-15.
7. Операція Об'єднаних сил. Вікіпедія. URL: https: //uk.wikipedia.org/wiki/Операція_об%27єд-наних_сил.
8. Пояснювальна записка до проєкту Закону України «Про внесення змін до законів України «Про Збройні Сили України» та «Про оборону України» (щодо здійснення Збройними Силами України цивільно-військового співробітництва)». URL: w1.c1.rada.gov.ua>pls>zweb2>webproc34.
9. Голуби миру у військовій формі. Ч. 1. URL: https://defence-ua.com/index.php/statti/8054-holuby-myru-u-viyskoviy-formi-ch1.
10. Цивільно-військове співробітництво за стандартами НАТО : навчальний посібник. Київ : НУОУ ім. Івана Черняховського, 2015. 87 с.
Опубліковано
2020-09-23