Сутність принципів конфлікту законів у сфері інтелектуальної власності

  • М. О. Лукань
Ключові слова: колізійні норми, принципи CLIP, Європейський Союз, спори з інтелектуальної власності

Анотація

У статті автор розкриває структуру та зміст «Принципів конфлікту законів у сфері інтелектуальної власності» (Принципи CLIP), їх значення в регулюванні конфліктних відносин інтелектуальної власності в Європейському Союзі.

Ці принципи є набором альтернативних доктринальних правил регулювання конфліктів інтелектуальної власності в Європейському Союзі, які мають на меті уніфікувати колізію законів, що стосуються конкретних відносин інтелектуальної власності, з метою усунення регуляторних прогалин та неефективних підходів у реґламентах Європейського Союзу в цій галузі.

Правила реґламентів Європейського Союзу, які містять колізійні норми у спорах щодо інтелектуальної власності в наукових колах, піддаються критиці. Підстави для цієї критики в узагальненому розумінні зводяться до неефективності та непрактичності підходів, визначених реґламентами щодо вибору закону, який застосовуватиметься, та встановлення юрисдикції у спорах щодо інтелектуальної власності, зважаючи на особливий статус, специфіку інтелектуальної власності; відсутність законодавчих норм для вирішення зазначених спорів щодо Інтернету.

Зокрема, положення «Принципів конфлікту законів у сфері інтелектуальної власності» передбачають можливість відхилення від необхідності та доцільності залежно від обставин справи, відхилення від суворого дотримання принципу "lex loci protectionis", застосування принципу "lex voluntatis" навіть у позадоговірних зобов'язаннях щодо інтелектуальної власності, також регулювались питання щодо численних відповідачів та певних правил юрисдикції у спорах щодо інтелектуальної власності, пов'язаних з Інтернетом та засобами масової інформації.

«Принципи конфлікту законів у сфері інтелектуальної власності», як передбачається, мають високі шанси вплинути на майбутній розвиток міжнародного європейського приватного права, що змінить наявну правову базу Європейського Союзу.

Ми вважаємо, що «Принципи конфлікту законів у сфері інтелектуальної власності» можна розглядати як джерело для створення нового необхідного законодавства на рівні Європейського Союзу про колізійне регулювання відносин інтелектуальної власності.

Оскільки «Принципи конфлікту законів у сфері інтелектуальної власності» містять важливі положення, які усувають прогалини в законодавстві Європейського Союзу в цій галузі, наприклад, щодо безлічі відповідачів у спорах щодо інтелектуальної власності, уперше намагаються забезпечити юридичне врегулювання конфліктів щодо спорів, пов'язаних з інтелектуальною власністю в Інтернеті.

Посилання

1. Щодо права, яке підлягає застосуванню до позадоговірних зобов'язань : Реґламент (ЄС) № 864/2007 Європейського парламенту та Ради (відомий як «Рим II»).
2. Про право, яке підлягає до застосування щодо договірних зобов'язань від 17 червня 2008 р. : Реґламент (ЄС) № 593/2008 Європейського парламенту та Ради (відомий як «Рим I»).
3. Regulation (EU) No 1215/2012 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2012 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32012R1215 (дата звернення:
23.08.2019).
4. Principles on Conflict of Laws in Intellectual Property. Prepared by the European Max Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual Property (CLIP) Final Text 1 December 2011. URL: https://www.ip.mpg.de/ fileadmin/ipmpg/content/clip/Final_Text_1_December_2011.pdf (дата звернення: 06.05.2020).
5. Annette Kur. The CLIP Principles - summary of the Project. URL: http://www.win-cls.sakura.ne.jp/ pdf/29/22.pdf (дата звернення: 06.05.2020).
6. Axel Metzger. Applicable law under the CLIP Principles: a pragmatic revaluation of territoriality. URL: https://www.rewi.hu-berlin.de/de/lf/ls/mzg/pub/applicable-law-under-the-clip-principles (дата
звернення: 09.06.2020).
7. Asensio Miguel de Alberto Pedro. Recognition and enforcement of judgments in intellectual property litigation: the CLIP principles. URL: https://eprints.ucm.es/15214/1/Recognition-Tokyo-PDeMiguelf.pdf (дата звернення: 06.05.2020).
8. Kur Annette, Dreier Thomas. European Intellectual Property Law. Text, Cases and materials. Published by Edward Elgar Publishing Limited, 2013. 592 p.
Опубліковано
2020-09-23