Сексуальне і ґендерно зумовлене насильство, пов'язане з конфліктом, як міжнародний злочин у Нюрнберзькому процесі

  • І. Г. Заворотько
Ключові слова: сексуальне і ґендерно зумовлене насильство, конфлікт, Нюрнберзький процес, міжнародний злочин

Анотація

У статті на основі аналізу основних документів доведено аргумент про кваліфікацію сексуального і ґендерно зумовленого насильства (СГОН), пов'язаного з конфліктом, як міжнародного злочину в Нюрнберзькому процесі.

Авторкою схарактеризовано юрисдикційні межі Нюрнберзького трибуналу з позиції сексуального і ґендерно зумовленого насильства, пов'язаного із Другою світовою війною. У статті встановлено обмеженість юрисдикції, що полягає в тому, що переліки воєнних злочинів і злочинів проти людяності, які є «злочинами проти особи», не включають «класичні» акти сексуального і ґендерно зумовленого насильства, як-от зґвалтування, сексуальне рабство, примусова проституція, примусова вагітність, примусова стерилізація, будь-які інші форми сексуального насильства відповідної тяжкості. Доведено, що такий стан справ спричинений загальними паттернами міжнародного права того періоду. Крім того, міжнародна спільнота передбачила можливість кваліфікації сексуального і ґендерно зумовленого насильства в межах загальних актів воєнних злочинів і злочинів проти людяності.

Автором доведено, концепція загальних актів була використана Нюрнберським трибуналом для кваліфікації сексуального і ґендерно зумовленого насильства, пов'язаного з конфліктом, як воєнного злочину та злочину проти людяності. Конкретні приклади такої кваліфікації проаналізовані в межах обвинувального висновку та рішення. Крім того, доведено, що такі діяння є актами сексуального і ґен-дерно зумовленого насильства.

Отже, ураховуючи викладене вище, у статті доведено аргумент про те, що сексуальне і ґендерно зумовлене насильство, пов'язане із Другою світовою війною, було предметом розгляду Нюрнберзького трибуналу та кваліфіковане як міжнародні злочини: воєнний злочині злочин проти людяності. Навіть більше, проведений аналіз дозволив виділити особливості кваліфікації сексуального і ґендерно зумовленого насильства, пов'язаного із Другою світовою війною, як міжнародного злочину. У статті схарактеризовано три головні з них, а саме: переліки воєнних злочинів і злочинів проти людяності не включають «класичні» акти сексуального і ґендерно зумовленого насильства; Нюрнберзький трибунал не виділяв особливості розслідування та збирання доказів під час кваліфікації сексуального і ґендерно зумовленого насильства, пов'язаного з конфліктом, як міжнародного злочину; сексуальне і ґендерно зумовлене насильство, пов'язане із Другою світовою війною, учинене проти представників єврейської національності з метою знищити їх національну групу, розглядається авторкою як ранні приклади сексуального і ґендерно зумовленого насильства, пов'язаного з конфліктом, як злочину геноциду.

Посилання

1. Мещеркина Е. Массовые изнасилования как часть военного этоса. Тендерные исследования. 2001. № 6. С. 255-258.
2. Кьопп Г. Навіщо я народилася дівчинкою? : сексуальні «подвиги» радянських визволителів. Пер. із нім. Ю. Горбач. Київ : Гамазин, 2011. С. 160.
3. Burds J. Sexual Violence in Europe in World War II, 1939-1945. Politics and Society. 2009. Vol. 37. P. 35-73.
4. M hlh user R. Reframing sexual violence as a weapon and strategy of war: the case of the German Wehrmacht during the war and genocide in the Soviet Union, 1941-1944. Journal of the history of sexuality. 2017. Vol. 26. P. 366-401.
5. Moodrick Even Khen H., Hagay Frey A. Silence at the Nuremberg Trials: The International Military Tribunal at Nuremberg and Sexual Crimes against Women in the Holocaust. Women's Rights Law Reporter.
2013. Vol. 35. P. 63-87.
6. Wartime sexual violence and the law, The Dr Denis Mukwege Foundation. URL: https://www.mukwegefoundation.org/the-problem/rape-as-a-weapon-of-war/the-law.
7. Charter of the International Military Tribunal, Article 6, 1945. URL: https://www.un.org/en/ genocideprevention/documents/atrocitycrimes/Doc.2_Charter%20of%20IMT%201945.pdf.
8. Rome Statute, Paragraph 1 (g) Article 7, Paragraph 2 (b) (xxii) Article 8, Paragraph 2 (e) (vi) Article 8, 1998. URL: https://www.icc-cpi.int/resource-library/documents/rs-eng.pdf.
9. Женевська конвенція про захист цивільного населення під час війни, ст. 27. 12.08.1949. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_154.
10. Trial of the major war criminals before the International military tribunal. Official documents. 1947. Vol. 1. Nuremberg, Germany. 379 p. URL: https://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/pdf/NT_Vol-I.pdf.
11. Judgment of the International military tribunal (Nuremberg). 01.10.1946. 179 р. URL: https://www.legal-tools.org/doc/45f18e/pdf/.
Опубліковано
2020-09-22