Юридична відповідальність за порушення заходів щодо запобігання інфекційним хворобам

  • Б. В. Богдан
Ключові слова: відповідальність, порушення заходів, запобігання інфекційним хворобам, адміністративна відповідальність, штраф

Анотація

Наукова стаття присвячена аналізу змін, внесених до інституту юридичної відповідальності за порушення заходів, спрямованих на запобігання поширенню інфекційних хвороб. Зокрема, досліджено посилення адміністративної та кримінальної відповідальності фізичних осіб і посадових осіб у разі порушення заходів запобігання інфекційним хворобам. Наведено та проаналізовано приклади судової практики щодо застосування адміністративної відповідальності за порушення правил щодо карантину людей.

На підставі аналізу чинних нормативно-правових актів, якими врегульовано відносини в досліджуваній сфері, автором акцентовано увагу на тому, що карантин і обмежувальні протиепідемічні заходи являють собою заходи, які спрямовані передусім на запобігання поширенню інфекційних хвороб. Різниця полягає лише в тому, що обмежувальні протиепідемічні заходи застосовуються з метою запобігання поширенню інфекційних хвороб, а карантин - з метою запобігання особливо небезпечним інфекційним хворобам.

Зазначено, що під час протидії інфекційним хворобам може діяти низка обмежень, що узагальнено зводились до таких: заборонено відвідування закладів здобувачам освіти, проведення спортивно-масових заходів, регулярних перевезень пасажирів автомобільним і залізничним транспортом; припинено проведення планових заходів із госпіталізації, припинено проведення планових операцій; заборонено перебування у громадських місцях без одягнутих засобів індивідуального захисту - захисної маски або респіратора, низка інших.

Ілюстрацією притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил карантину людей є значна кількість судових рішень, які винесені протягом установленого урядом карантину на території України. Проте судова практика притягнення адміністративної відповідальності за вказане адміністративне правопорушення має неоднозначний характер: значна кількість судових справ передбачає повернення справи про адміністративне правопорушення до Управління патрульної поліції для належного оформлення.

Аналіз наведених прикладів судової практики свідчить про відсутність єдиної правової позиції судів під час вирішення адміністративних справ за нововведеною статтею 44 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Посилання

1. Про захист населення від інфекційних хвороб : Закон України від 6 квітня 2000 р. № 1645-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14.
2. Про внесення зміни до Переліку особливо небезпечних, небезпечних інфекційних та паразитарних хвороб людини і носійства збудників цих хвороб, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19 липня 1995 р. № 133 : наказ Міністерства охорони здоров'я України від 25 лютого 2020 р. № 521. URL: https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-25022020-521-pro-vnesennja-zmini-do-pereliku-osoblivo-nebezpechnih-nebezpechnih-infekcijnih-ta-parazitarnih-hvorob-ljudini-i-nosijstva-zbudnikiv-cih-hvorob.
3. Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 : постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/211-2020-%D0%BF#Text.
4. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) : Закон України від 17 березня 2020 р. № 530-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/530-20#Text.
5. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. № 8073-X. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n216.
6. Основи законодавства України про охорону здоров'я : Закон України від 19 листопада 1992 р. № 2801-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12/ed19921119.
7. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення : Закон України від 24 лютого 1994 р. № 4004-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4004-12.
8. Золотарьова М. Адміністративна відповідальність бізнесу за порушення карантинних норм. Поради адвоката. 7 квітня 2020 р. URL: https://ov-partners.com/administratyvna-vidpovidalnist-biznesu-za-porushennya-karantynnyh-norm-porady-advokata/.
9. Постанова Дніпровського районного суду м. Києва від 16 квітня 2020 р. у справі № 755/5547/20.
URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/88797755.
10. Постанова Сарненського районного суду Рівненської області від 10 квітня 2020 р. у справі
№ 572/873/20. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/89069586.
11. Постанова Тернівського міського суду Дніпропетровської області від 14 квітня 2020 р. у справі
№ 194/406/20. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/88787368.
12. Постанова Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 19 березня 2020 р. у
справі № 359/2374/20. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/88408690.
13. Постанова Семенівського районного суду Чернігівської області від 9 квітня 2020 р. у справі
№ 744/399/20. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/88690337.
14. Кримінальний кодекс України : Закон від 5 квітня 2001 р. № 2341-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text.
15. Вдовичен О. Ступінь та види відповідальності у зв'язку з карантином. 19 березня 2020 р. URL: https://ov-partners.com/stupin-ta-vydy-vidpovidalnosti-u-zvyazku-z-karantynom/.
16. Сербін А. Захист населення від інфекційних хвороб у період карантину. Місцеве самоврядування. 2020. № 4. URL: https://i.factor.ua/ukr/journals/ms/2020/april/issue-4/article-108052.html.
Опубліковано
2020-09-22