Конституційно-правове забезпечення реформування адміністративно-територіального устрою України

  • Р. Б. Бедрій
Ключові слова: децентралізація влади, конституційні зміни, реформа місцевого самоврядування та територіальної організації влади, перспективні плани, об'єднані територіальні громади, субрегіональний рівень

Анотація

У статті проаналізовано стан конституційно-правового забезпечення реформування адміністративно-територіального устрою України. Зокрема, досліджено відповідні положення проекту закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)» № 2217а від 1 липня 2015 року (відкликаний 29 серпня 2019 року), у контексті їхньої відповідності конституціям європейських країн. Зроблено висновок, що нова редакція статті 133 Конституції України, яка була запропонована в зазначеному законопроекті, більшою мірою, порівняно із чинною редакцією цієї статті, відповідала способу закріплення системи адміністративно-територіального устрою в конституціях закордонних країн, коли визначаються лише види адміністративно-територіальних одиниць, без їх поіменного переліку, а також окремі елементи їхнього правового статусу (конституції Італійської Республіки, Королівства Іспанія, Угорщини, Бельгії, Португальської Республіки, Королівства Нідерланди). Отже, положення законопроекту, які стосувалися адміністративно-територіального устрою України, загалом відповідали практиці конституційного забезпечення цих питань у європейських країнах.

Крім того, піддано аналізу проєкт закону України «Про засади адміністративно-територіального устрою України» № 8051 від 22 лютого 2018 року (відкликаний 29 серпня 2019 року). Наголошено, що важливість даного законопроекту полягала в тому, що він, по суті, проводив декому-нізацію вітчизняного законодавства в частині адміністративно-територіального устрою, фактично скасовував Указ Президії Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної Республіки «Про порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою Української Радянської Соціалістичної Республіки» від 12 березня 1981 року, який натепер залишається чинним у частині, що не суперечить Конституції України. Зазначено, що законопроект № 8051 не затверджував нового адміністративно-територіального устрою України, а визначав порядок його формування, зроблено висновок, що без такогого законодавчого акта не вдасться подолати хаос у питаннях, що стосуються адміністративно-територіального устрою країни, та успішно завершити реформу децентралізації влади в Україні.

Підсумовано, що, незважаючи на завершення в Україні об'єднання громад і утворення районів, на обласному та районному рівнях будуть продовжувати функціонувати відповідні державні адміністрації, чого немає в жодній європейській державі і що суперечить ратифікованій Європейській хартії місцевого самоврядування. Отже, для повноцінної реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в нашій державі необхідне внесення відповідних змін до Конституції України.

Посилання

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141 (зі змінами).
2. Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади) : проєкт закону України № 2217а від 1 липня 2015 р., попередньо схвалений Верховною Радою України 31 серпня 2015 р. (проєкт відкликано 29 серпня 2019 р.) URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_17pf3511 =55812.
3. Європейська хартія місцевого самоврядування. Страсбург, 15 жовтня 1985 р. Офіційний переклад. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_036.
4. Бодрова І., Любченко П. Європейський досвід удосконалення місцевого самоврядування. Харків : Оберіг, 2012. Вип. 3. 64 с.
5. Бедрій Р. Конституційне забезпечення адміністративно-територіального устрою України в контексті європейського досвіду. Конституційне реформування в Україні: сучасні виклики та тенденції : матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Від громадянського суспільства -до правової держави», 21 квітня 2017 р. Харків : Юридичний факультет Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, 2017. 482 с. С. 229-233.
6. Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні : розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80.
7. Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади) : проєкт закону України (доопрацьований) від 27 грудня 2019 р. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ webproc4_1?pf3511=67644.
8. Про засади адміністративно-територіального устрою України : проєкт закону України № 8051 від 22 лютого 2018 р. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63508.
9. Висновок щодо проєкту закону України «Про засади адміністративно-територіального устрою України». Страсбург. 7 червня 2018 р. URL: http://www.slg-coe.org.ua/wp-content/ uploads/2019/06CELGR-LEX20184.pdf.
10. Про засади адміністративно-територіального устрою України : проєкт закону № 2804 від
24 січня 2020 р. URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67986.
11. Про внесення змін до Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних громад» щодо спрощення процедури затвердження перспективних планів формування територій громад Автономної Республіки Крим, областей : Закон України № 348-ІХ від 5 грудня 2019 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/348-20.
12. Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення територій та адміністративних центрів територіальних громад : Закон України від 16 квітня 2020 р. № 562-ІХ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/562-20.
13. Те, чого ніколи не було в Україні: Уряд затвердив адмінустрій базового рівня, що забезпечить повсюдність місцевого самоврядування. URL: https://decentralization.gov.ua/news/12533.
14. Прийнято Постанову про утворення та ліквідацію районів. URL: https://www.rada.gov.ua/ news/Novyny/196122.html.
15. Україна з новим адмінустроєм : парламент створив 136 нових районів та ліквідував 490 старих. URL: https://decentralization.gov.ua/news/12634.
Опубліковано
2020-09-22