ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ СПОСІБ ЗАХИСТУ ПРАВ НА ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ В МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ

  • Л. Д. Романадзе
Ключові слова: міжнародне приватне право

Анотація

Існування будь-якої системи правової охорони тих чи інших об’єктів втра чає свій сенс, якщо їх власникам не буде забезпечена реальна можливість
здійснювати захист своїх прав. У законодавстві зарубіжних держав захист прав інтелектуальної власності на торговельні марки прийнято поділяти на два види: юрисдикційний і неюрисдикційний .

Посилання

1. Основи інтелектуальної власності. – К.: Ін Юре, 1999. – С. 307.
2. Мельник О. М. Правова охорона знаків для товарів і послуг в Україні. Цивільно-правовий аспект / Державна податкова адміністрація України; Академія державної податкової служби України. – Ірпінь, 2001. – С. 115.
3. Демченко Т.С. Охорона товарних знаків (порівняльно*правовий аналіз) / НАН України, Ін*т держави і права ім. В.М. Корецького. – К.: Преса України, 2004. – С. 156.
4. Осика С.Г., П’ятницькій В.Т. Світова організація торгівлі. – К.: К.І.С., 2001. – С. 450.
5. Правовая охрана товарних знаков. фирменньїх наименований и географических указаний в Германии / Пер., ред. и коммент. Г.А. Андрощук, А.П. Пахаренко. – К.: Таксон, 1997. – С. 24.
6. Демченко Т.С. Охорона товарних знаків (порівняльно*правовий аналіз) / НАН України, Ін*т держави і права ім. В.М. Корецького. – К.: Преса України, 2004. – С. 157.
7. Поль Матели. Новое французское законодательство по товарним знакам. Кн. 1 / Общ. ред. ипредисл. А.Н. Григорьев; Пер. с фр. В.И. Еременко; НПИЦентр. – Душанбе, 1998. – С. 21.
8. Свядосц Ю.И. Правовая охрана товарних знаков в капиталистических странах: Учеб. пособие. – М., 1969. – С. 165.
9. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України / За ред.Ю.М. Капіци; Кол. авт.: Ю.М. Капіца, С.К. Ступак, В.П. Воробйов і ін. – К.: Слово, 2006. –С. 437.
10. Правовая охрана товарних знаков, фирменньїх наименований и географических указаний вГермании / Пер., ред. и коммент. Г.А. Андрощук, А.П. Пахаренко. – К.: Таксон, 1997. – С. 25.
11. Теоретические и практические аспектьі охраньї промьішленной собственности в РоссийскойФедерации / Под общ. ред. А.Д. Корчагина. – М: ИНИЦ Роспатента, 1999. – С. 260.
12. Поль Матели. Новое французское законодательство по товарньїм знакам. Кн. 1 / Общ. ред. и предис. А.Н. Григорьев; Пер. с фр. В.И. Еременко / НПИЦентр. – Душанбе, 1998. – С. 23.
13. Інтелектуальна власність в Україні: проблеми теорії і практики: Зб. наук. ст. / За ред.Ю.С. Шемшученка, Ю.Л. Бошицького. – К.: Ін*т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУкраїни, 2002. – С. 112.
14. Інтелектуальна власність в Україні: проблеми теорії і практики: Зб. наук. ст. / За ред.Ю.С. Шемшученка, Ю.Л. Бошицького. – К.: Ін*т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУкраїни, 2002. – С. 113.
15. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України / За ред.Ю.М. Капіци; Кол. авт.: Ю.М. Капіца, С.К. Ступак, В.П. Воробйов і ін. – К.: Слово, 2006. –С. 433.
16. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України / За ред.Ю.М. Капіци; Кол. авт.: Ю.М. Капіца, С.К. Ступак, В.П. Воробйов і ін. – К.: Слово, 2006. –С. 434.
17. Свядосц Ю. И. Правовая охрана товарних знаков в капиталистических странах: Учеб. пособие. – М., 1969. – С. 166.
18. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України / За ред.Ю.М. Капіци; Кол. авт.: Ю.М. Капіца, С.К. Ступак, В.П. Воробйов і ін. – К.: Слово, 2006. –С. 417.
19. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України / За ред.Ю.М. Капіци; Кол. авт.: Ю.М. Капіца, Є.К. Ступак, В.П. Воробйов і ін. – К.: Слово, 2006. —С. 418.
20. Справа АntonPiller KG проти Мanufacturing Processes Ltd [1976] 1 Сh. 55, [1976] R. Р. С. 719.
21. Справа Universal City Studios Inc. проти Мukhtar & Sons [1976] F.R.R. 252.
22. Абзац І статті 25 Закону про ЦИВІЛЬНИЙ процес Британії.
23. Справа Маrеvа Соmраnіа Naviera SA проти Іnternаtіоnаl Вulk Саrrіеrs SA [1975] 2 Lloyd’sRep. 509.
24. Ст. L*332*1, L*521*1, L*615*5 та L*716*7 Кодексу інтелектуальної власності Франції.
25. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України / За ред.Ю.М. Капіци; Кол. авт.: Ю.М. Капіца, С.К. Ступак, В.П. Воробйов і ін. – К.: Слово, 2006. –С. 418.
26. Стаття 289 Закону про цивільний процес. Суд мусив підтвердити характер тимчасового заходу відповідно до статті 50 Угоди ТРІПС (рішення суду Негтпз, 16 червня 1998 року у справіС*53/96, Кес. 1998, с. 1*3603).
27. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України / За ред.Ю.М. Капіци; Кол. авт.: Ю.М. Капіца, С.К. Ступак, В.П. Воробйов і ін. – К.: Слово, 2006. –С. 419.
28. Осика С.Г., П’ятницькій В.Т. Світова організація торгівлі. – К.: К.І.С., 2001. – С. 460.
29. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України / За ред.Ю.М. Капіци; Кол. авт.: Ю.М. Капіца, С.К. Ступак, В.П. Воробйов і ін. – К.: Слово, 2006. – С. 438.
30. Правовая охрана товарних знаков, фирменньїх найменований и географических указаний вГермании / Пер., ред. и коммент. Г.А. Андрощук, А.П. Пахаренко. – К.: Таксон, 1997. –С. 25.
31. Дахно І.І. Право інтелектуальної власності: Навч. посібник. – Київ: Либідь, 2002. – С. 46.
32. Теоретические и практические аспекты охраны промышленной собственности в РоссийскойФедерации / Под общ. ред. А.Д. Корчагина. – М.: ИНИЦ Роспатента, 1999. – С. 260.
33. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України / За ред.Ю.М. Капіци; Кол. авт.: Ю.М. Капіца, С.К. Ступак, В.П. Воробйов і ін. – К.: Слово, 2006. – С. 419.
34. Правовая охрана товарних знаков, фирменньїх найменований и географических указаний вГермании / Пер., ред. и коммент. Г.А. Андрощук, А.П. Пахаренко. – К.: Таксон, 1997. – С. 26.
35. Стаття 1382 Цивільного кодексу Франції.
36. Інтелектуальна власність в Україні: проблеми теорії і практики: Зб. наук. ст. / За ред.Ю.С. Шемшученка, Ю.Л. Бошицького. – К.: Ін*т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУкраїни, 2002. – С. 111.
37. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України / За ред.Ю.М. Капіци; Кол. авт.: Ю.М. Капіца, С.К. Ступак, В.П. Воробйов і ін. – К.: Слово, 2006. –С. 435.
38. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України / За ред.Ю.М. Капіци; Кол. авт.: Ю.М. Капіца, С.К. Ступак, В.П. Воробйов і ін. – К.: Слово, 2006. –С. 436.
39. Правовая охрана товарних знаков, фирменньїх найменований и географических указаний вГермании / Пер., ред. и коммент. Г.А. Андрощук, А.П. Пахаренко. – К.: Таксон, 1997. – С. 27.
40. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України / За ред.Ю.М. Капіци; Кол. авт.: Ю.М. Капіца, С.К. Ступак, В.П. Воробйов і ін. – К.: Слово, 2006. –С. 419.
41. Свядосц Ю. И. Правовая охрана товарних знаков в капиталистических странах: Учеб. пособие. – М., 1969. – С. 167.
42. Дахно І. І. Право інтелектуальної власності: Навч. посібник. – Київ: Либідь, 2002. – С. 46.
43. Мзггс П. Б., Сергеев А. П. Интеллектуальная собственность. – М: Юристъ, 2000. – С. 382.
44. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України / За ред.Ю.М. Капіци; Кол. авт.: Ю.М. Капіца, С.К. Ступак, В.П. Воробйов і ін. – К.: Слово, 2006. – С. 439.
45. Свядосц Ю. И. Правовая охрана товарних знаков в капиталистических странах: Учеб. пособие. – М., 1969. – С. 167.
46. Юридическая основа и практика применения товарного знака, знака обслуживания и фирменного наименования / И.П. Янушкевич. – М.: ИНИЦ Роспатента, 1998. – С. 33.
47. Теоретические и практические аспектьі охраньї промьішленной собственности в РоссийскойФедерации / Под общ. ред. А.Д. Корчагина. – М.: ИНИЦ Роспатента. 1999. – С. 260.
48. Поль Матели. Новое французское законодательство по товарним знакам. Кн. 1 / Общ. ред. ипредис. А.Н. Григорьев. Пер. с фр. В.И. Еременко / НПИЦентр. – Душанбе, 1998. – С. 23.
49. Осика С.Г., П’ятницькій В.Т. Світова організація торгівлі. – К.: К.І.С., 2001. – С. 460.
50. Інтелектуальна власність в Україні: проблеми теорії і практики: Зб. наук. ст. / За ред.Ю.С. Шемшученка, Ю.Л. Бошицького. – К.: Ін*т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУкраїни, 2002. – 111.
51. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України / За ред.Ю.М. Капіци; Кол. авт.: Ю.М. Капіца, С.К. Ступак, В.П. Воробйов і ін. – К.: Слово, 2006. –С. 436.
52. Свядосц Ю. И. Правовая охрана товарних знаков в капиталистических странах: Учеб. пособие. – М., 1969. – С. 169.
53. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України / За ред.Ю.М. Капіци; Кол. авт.: Ю.М. Капіца, С.К. Ступак, В.П. Воробйов і ін. – К.: Слово, 2006. –С. 437.
54. Демченко Т. С. Охорона товарних знаків (порівняльно*правовий аналіз) / НАН України Ін*тдержави і права ім. В.М. Корецького. – К.: Преса України, 2004. – С. 158.
55. Збірник нормативних актів з питань промислової власності / Уклад.: В.О. Жаров та ін.; Заред. В.Л. Петрова, В.О. Жарова. – К.: Вища школа, 1998. – С. 305*322.
56. Цивільний кодекс України. – К.: Атіка, 2003. – С. 144.
57. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України / За ред.Ю.М. Капіци; Кол. авт.: Ю.М. Капіца, С.К. Ступак, В.П. Воробйов і ін. – К.: Слово, 2006. – С. 439.
Опубліковано
2020-09-22