ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ВНАСЛІДОК СТВОРЕННЯ ЗАГРОЗИ ПРАВАМ ІНШОЇ ОСОБИ: ПИТАННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ

  • М. Р. Габріадзе
Ключові слова: юридична відповідальність

Анотація

Стаття 1163 ЦК України передбачає, що фізична особа, життю, здоров’ю або майну якої загрожує небезпека, а також юридична особа, майну якої загрожує небезпека, мають право вимагати її усунення від того, хто її створює. У разі неусунення загрози життю, здоров’ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи заінтересована особа має право вимагати: 1) вжиття невідкладних заходів щодо усунення загрози; 2) відшкодування завданої шкоди; 3) заборони діяльності, яка створює загрозу (ст. 1164 ЦК України).

Посилання

1. Ігнатенко В.М. Зобов’язання зі створення небезпеки (загрози) за новим Цивільним кодексом України // Проблеми законності. – Х., 2002. – Вип. 53. – С. 67–74.
2. Загальна теорія держави і права /За ред. В.В. Копейчикова. – К., 1997. – C. 204.
3. Гражданское право Украины. – Ч. 1 / Под ред. А.А. Пушкина, В.М. Самойленко. – Х., 1996.– С. 414.
4. Грибанов В.П. Ответственность за нарушение гражданских прав и обязанностей. – М., 1973. –С. 4, 41.
5. Повышение роли гражданско–правовой ответственности в охране прав и интересов граждан иорганизаций / Под ред. Я.Н. Шевченко, А.А. Собчака). – К., 1988. – С. 47.
6. Гуляк Я.В. До питання щодо визначення поняття «відповідальність» в цивільному праві України // Актуальні проблеми держави і права. Зб. наук. пр. – Вип. 23. – Одеса, 2004. –С. 210–215.
7. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право: Учебник. – Х., 2004. – С. 503.
8. Котюк В.О. Теорія права. – К., 1996. – С. 122.
9. Цивільне право України: Підручник: У 2 кн. / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – Кн.1. –К., 2002. – С. 702–703.
10. Малеин Н.С. Правонарушение: понятие, причины, ответственность. – М., 1985. – С. 155–161.
Опубліковано
2020-09-22