ВИДИ ТОРГІВ У ЦИВІЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

  • О. В. Шерстобітов
Ключові слова: торги

Анотація

Система укладення договорів на торгах – сталий правовий інститут, існуючий ось вже багато сторіч. Перші акти із згадкою заходів, схожих на публічні
торги належать ще до XVII століття .Торги – здійснення конкурентного відбору учасників з метою визначення переможця торгів.

Посилання

1. Гончарова Е. История торгов в России XVII–XVIII вв. // Конкурсные торги. – № 8. – С. 11.
2. Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 24. – Ст. 348.
3. Господарський кодекс України: Наукво*практичний коментар / О.І. Харитонова, Є.О. Харитонов, В.М. Коссак та ін.; За ред. О.І. Харитонової. – Х.: Одіссей, 2006. – С. 358.
4. Голубєва Н.Ю. Зобов’язання із публічної обіцянки винагороди: Дис. ... канд. юрид. наук. –Одеса, 2005. – С. 138.
5. Докладніше див.: Голубєва Н.Ю. Перспективи розвитку інституту публічної обіцянки винагороди // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. пр. – Вип. 17. – С. 24.
6. Международные нормативные акты ЮНЕСКО. – М.: Логос, 1993. – С. 214*223.
7. Господарський кодекс України: Наукво*практичний коментар / О.І. Харитонова, Є.О. Харитонов, В.М. Коссак та ін.; За ред. О.І. Харитонової. – Х.: Одіссей, 2006. – С. 358.
Опубліковано
2020-09-22