ПРОБЛЕМИ ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ ПОСАДОВИМИ ОСОБАМИ ПОДАТКОВИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ

  • О. В. Жила
Ключові слова: податкові органи

Анотація

Найбільша проблема у відносинах з владою – це реалізація права на відшкодування шкоди, передбаченої багатьма нормативно*правовими актами чинного законодавства. Вельми нерідкі випадки порушення цивільних прав, у зв’язку з чим найважливішим завданням держави залишається забезпечення найсправедливішого, швидшого й ефективнішого відновлення порушеного права і відшкодування заподіяної шкоди.

Посилання

1. Булыгин Р. Представление интересов казны Российской Федерации по делам о возмещении вреда // Российская юстиция. – 2001. – № 11. – С. 49*50.
2. Рішення Конституційного суду України від 3 жовтня 2001 року у справі за конституційними поданнями Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності)окремих положень статті 32 Закону України «Про Державний бюджет України на 2000 рік» та
статті 25 Закону України «Про Державний бюджет України на 2001 рік» (справа про відшкодування шкоди державою) № 1*36/2001.
3. Цивільний кодекс України: Наук.*практ. коментар. – 3*є вид., перероб. та доп. – Х.: ТОВОдиссей», 2006. – С. 171.
Опубліковано
2020-09-22