СТРАХУВАННЯ ЯК НЕТРАДИЦІЙНИЙ ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

  • А. С. Жила
Ключові слова: страхування

Анотація

Оскільки неможливість виконання зобов’язання може бути пов’язана з фінансовою неспроможністю або тимчасовою відсутністю грошових коштів, регулювання забезпечення виконання договірних зобов’язань в Україні потребує нових правових механізмів забезпечення повернення кредитних коштів. В умовахоб’єктивної потреби фінансування господарської діяльності проблема забезпечення виконання кредитних зобов’язань набуває особливо важливого характеру.

Посилання

1. Страховое дело: Учебник / Под ред. проф. Л.И. Рейтмана. – М.: Банковский и биржевой науч.*консультац. центр, 1992. – 528 с.
2. Страхування: Підручник / Кер. авт. кол. і наук. ред. С.С. Осадець. – К.: КНЕУ, 1998. – 528 с.
3. Турбина К.Е. Инвестиционный процесс и страхование инвестиций от политических рисков. –М.: Анкил, 1995. – 80 с.
4. Фогельсон Ю.Б. Комментарий к страховому законодательству. – М.: Юристъ, 1999. – 284 с.
5. Шахов В.В. Страхование: Учебник для вузов. – М.: Страховой полис, ЮНИТИ, 1997. – 311 с.
6. Шиминова М.Я. Компенсация вреда гражданам: Гражданско*правовое регулирование. – М.:Наука, 1979. – 184 с.
7. Шинкаренко И.Э. Страхование ответственности: Справочник. – М.: Финансы и статистика,1999. – 352 с.
Опубліковано
2020-09-22