ОСОБЛИВОСТІ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ПУБЛІЧНИХ ДОГОВОРІВ ЗА ЦИВІЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

  • В. І. Дрішлюк
Ключові слова: регламентація, договір, законодавство

Анотація

У сучасних умовах функціонування економіки України на ринкових засадах, відмови від адміністративно*командних методів її регулювання, активного продовження приватизаційних процесів та інших реформ у сфері власності розвиток підприємництва та розширення змісту цивільної правосуб’єктності фізичних та юридичних осіб зумовили піднесення ролі цивільно-правового договору як одного з найефективніших правових механізмів опосередкування суспільних відносин у сфері товарообігу.

Посилання

1. Про електроенергетику: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 1.– Ст. 1.
2. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40*44. –Ст. 356.
3. Цивільний кодекс України: Коментар. – Х.: Одисей, 2004.
Опубліковано
2020-09-22